Místo kde žiju

03.07.2017 13:50

Členové spolku se každý rok před prázdninami scházejí v parku u kostela, opékají na ohni klobásy, probírají proběhlé akce, plánují další a také třeba i prázdninový výlet. Tentokrát si za svůj cíl zvolili Sněžku a Mumlavské vodopády. 

Během setkání probíhal zároveň projekt nazvaný "Místo kde žiju", jehož podstatou je, abychom se více zajímali o podobu přirozeného centra Ostašova - jakési naší "návsi". Zde se totiž nejčastěji potkáváme, vybudovali jsme tu park, sídlí tady školka, škola, máme tu zastávky MHD, stojí tady kostel sv. Vojtěcha, kde jsou pořádány kulturní akce. Prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujeme nás ovlivňuje, cílem toto projektu tedy je - toto přirozené centrum zkrášlit, upravit a zajistit, aby splňovalo potřebné nároky na jeho funkčnost. Setkání se účastnili členové spolku spolu o občany Ostašova, zástupce školy a dále také architekti z ateliéru ATAKARCHITEKTI. Ti vyhodnotili kritická místa a možné budoucí úpravy, které jsme pak společně probírali a navrhovali i nové. Postupně tak vzniká návrh vzdušného a funkčního centra, které by mělo splňovat nejen funkční nároky, ale i celkový vzhled. 

Součástí projektu je také další projekt, díky kterému získal spolek finanční prostředky na vybavení veřejného prostoru, konkr. na pořízení cca dvou venkovních cvičebních prvků. Jedná se o příspěvek ve výši 50 tis. Kč od Nadace Globus.

PH