Liberec - Ostašov 2017

Ostašovští se pravidelně  vídají s Dechowáky- jeden rok v Dechowě, jeden rok v Liberci. Toulají se historií, sdělují si informace, sbírají další střípky historie a hledají další společná témata. 

Letošní setkání proběhlo v Liberci za účasti ostašovského rodáka Kurta Demutha, potomků rodáka Karla Wachtela a jejich přátel se Sýrie. Během letošního setkání jsme hosty zavedli na Ještěd, byli přijati členkou rady Radkou Loučkovou Kotasovou na krajském úřadě Libereckého kraje, kde si mohli z vyhlídky prohlédnout celé město. Navštívili zámek Sychrov i Českou chalupu. Chybět nemohla návštěva kostela sv. Vojtěcha, který má spolek v péči od roku 2011 a na jehož opravy dechowští přispívají. Zde byl předsedkyni spolku Pavle Haidlové předán dar - nádherný kovaný svícen nazvaný "svatá trojice".

Dalším milým překvapením bylo předání knihy s názvem "S kimmt alles am Rande rim" (...život se točí stále dokola...), která se dotýká tématu odchodu 40 ostašovských rodin po roce 1945 do Německa, dále se v ní dočtete o tom, jak bylo navázáno naše přátelství s bývalými rodáky a další zajímavé příběhy. Kniha byla předána do knihovny v Ausburgu (partnerské město města Liberec), po přeložení bude předána i do KV knihovny v Liberci. Autorem je Udo Wachtel, syn Karla Wachtela, rodáka z Ostašova, který psal příběhy ze života v Ostašově a poté i v Dechowě. Díky němu se zachovaly mnohé dokumenty a fotografie, které jsou v knize použity. Udo Wachtel se tímto počinem stává jakýmsi pokračovatelem svého otce.

fotografie z návštěvy najdete v GALERII