16.07.2012 15:28

Poděkování (nejen) organizátorům Noci kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů, která proběhla v pátek 1. června 2012, se opět setkala s nadšeným přijetím veřejnosti. Ve 169 kostelech, kaplích a modlitebnách litoměřické diecéze bylo zaznamenáno na 25 tisíc vstupů. Návštěvníci tak odměnili několikaměsíční úsilí pořadatelů, kteří díky jejich zájmu prožili rovněž nezapomenutelné chvíle. 

Organizačním týmům tímto děkujeme za skvěle odvedenou práci při přípravě Noci kostelů, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, se kterým se do práce pustily. Stejnou radost pak mohli během Noci kostelů pocítit i návštěvníci. Všichni, kdo do této jedinečné události vložili svůj čas a energii, přispěli k naplnění jejího cíle – přiblížit lidem křesťanství a ukázat, že není třeba dělat rozdíly mezi lidmi věřícími a těmi, kteří žijí mimo církev. Naše poděkování patří rovněž všem návštěvníkům, kteří napomohli tomu, že této noci opravdu nevládla temnota…

 

 

—————

Zurück