26.04.2012 17:08

Připravovaný územní plán je založen na neodůvodněných číslech

 Koncept nového územního plánu Liberce vymezuje více než 400 hektarů nových ploch pro bydlení. Majitelé pozemků celkem pochopitelně usilují o jejich převod na zastavitelnou plochu, protože tak zvyšují hodnotu svých nemovitostí. Smyslem územního plánu je ale uspořádat území tak, aby plnilo různé funkce, vytvářelo logický celek, zajistilo podmínky pro rozvoj a ponechávalo prostor pro budoucí generace.

Pro příštích dvacet let nový územní plán počítá s potřebou výstavby 11300 nových rodinných domů nebo bytů. Jedná se o více než čtvrtinu všech bytových jednotek, které dnes v Liberci jsou! Takové tempo výstavby těžko může někdo považovat za reálné a není ani odborně zdůvodněné. Demografická studie, ze které údajně vychází, totiž vede k jedinému výsledku: počet obyvatel města v příštích letech s největší pravděpodobností zůstane podobný jako dnes, i v optimistické variantě naroste maximálně o pět tisíc osob (na které je plánováno 2400 nových bytových jednotek). 

více zde: https://www.zmenaproliberec.cz/?q=clanek/pripravovany-uzemni-plan-je-zalozen-na-neoduvodnenych-cislech

 

 

 

—————

Zurück