18.10.2011 16:29

PROČ TO NEŠLO V OSTAŠOVĚ???

Děti navrhly změny v dopravě

Děti ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová předaly v pondělí 17. října primátorce Martině Rosenbergové a náměstkům Lukáši Martinovi, Jiřímu Rutkovskému a Kamilu Janu Svobodovi dopravní studii, která by pomohla vyřešit neutěšenou dopravní situaci před jejich školou. Studie vznikla díky dotaci Nadace Partnerství v rámci projektu Bezpečné cesty.

Nejvíce žáků ZŠ Jabloňová se shodlo, že nejproblematičtější z pohledu bezpečnosti vidí přístup do školy, kdy kvůli velkému množství parkujících aut nemají hlavně jejich menší spolužáci šanci důkladně se rozhlédnout. Z pohledu dětí by bylo vhodné upravit i provoz na Letné ulici. Navrhují například přeprogramování semaforů na křižovatce s Polní ulicí. Jako nebezpečnou vnímají i křižovatku u supermarketu Lidl.

V některých bodech se s žáky členové vedení města shodli. V jiných případech jim přítomný zástupce Dopravního inspektorátu PČR Liberec npor. Vlastimil Malý, ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík či vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský vysvětlili, jakým způsobem je doprava řízena. Zároveň si i prohlédli detailní mapy, kam všechna označená místa děti zakreslily. Podle jejich připomínek vypracoval stavební inženýr Vladislav Rozsypal zmíněnou dopravní studii, kde řešil také další nebezpečné úseky.

„Pokusíme se zařadit navržené dopravní řešení před školou do rozpočtu města na příští rok. Vzhledem k omezeným finančním možnostem bude projekt zřejmě upraven, ale jen do té míry, aby nebyl zmenšen očekáváný efekt. Otázka bezpečnosti u škol je jednou z našich priorit,“ uvedl náměstek pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš Martin. „Projekt Bezpečné cesty mě příjemně překvapil. Oceňuji, jak se děti umí zapojit, když jde o jejich vidění světa, o jejich bezpečnost. Uvítala bych, kdyby bylo více aktivních škol a dětí, které si dokáží říci, jak by to mělo být podle nich,“ uvedla primátorka Martina Rosenbergová po setkání s dětmi, které s ní živě diskutovaly.

 

—————

Zurück