Schůze - ÚP Liberce

28.04.2011 19:00

ZNOVUPROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBERCE A PŘÍPRAVA SPOLEČNÉHO PODÁNÍ NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MAGISTRÁTU MĚSTA LIBERCE

Dovolujeme si Vás pozvat na další schůzku členů i nečlenů Spolku přátel Ostašova, která se bude konat 28. 4. 2011 v 19:00   v restauraci – hostinci u Nádraží v Ostašově a bude se týkat konkrétních námětů a připomínek k ÚP města Liberce.