19.01.2012 19:00

Veřejné projednání návrhu ÚP města Liberce

Zástupci SPO se dne 19.1.2012 zúčastnili veřejného projednání návrhu ÚP města Liberce a přednesli zde své připomínky a námitky.

Český rozhlas - zprávy z projednávání

 

 

—————

Zurück