31.05.2012 18:55

Začnou znovu bít hodiny harcovského kostela? (ARCHIV)

úryvek z článku z r. 2008:

Peníze z fondů na záchranu památek sice také nejsou bezedné, ale ještě stále zbývá dohoda mezi uživateli, městy a církví, případně občanskými sdruženími namísto divokého prodeje.

„Takhle bychom mohli zachránit například kostel v Ostašově, který by na základě dohody mezi městem a litoměřickým biskupstvím mohl sloužit jako místo k setkávání. Zachoval by si tak důstojný ráz, jaký mu právem náleží,“ popsal na konkrétním příkladu arciděkan Jurnečka. „V mnoha menších obcích je navíc kostel jediným větším místem, které může pojmout více lidí a sloužit tak nejen k církevním účelům, ale i kulturním potřebám. Někde třeba nemají místo posledního rozloučení,“ dodal.

celý článek najdete zde

 

 

—————

Zurück