Ostašovský jarmark - rodinná akce, z níž se v průběhu let stala velkolepá tradice

12.05.2014 19:38
První Ostašovský jarmark se konal 29. května 2003. Od samého začátku bylo a je cílem příjemně strávit Den dětí společnými aktivitami. V rámci prvního ročníku prezentovali žáci školy svůj um a schopnosti svým rodičům, kamarádům i široké veřejnosti. Připravili divadelní vystoupení
a vlastnoručně vyrobené výrobky k prodeji. Na druhé straně byla možnost nakoupit zboží jak od profesionálů, tak i z chráněných dílen. Postupem času žáci ve spolupráci s učiteli a rodiči dokázali vytvářet takové výrobky a nacvičit taková vystoupení, za která by se nemuseli stydět ani profesionální umělci. Jejich přítomnost tak již na jarmarku nebyla potřeba a nyní veškerý program včetně moderování a prodeje si zajišťují žáci spolu se svými rodiči. 
 
Zčásti se na této akci podílejí i členové Spolku přátel Ostašova, kteří zpřístupní veřejnosti Kostel sv. Vojtěcha, kde je možné si poslechnout výklad o historii kostela nebo životě jeho patrona - sv. Vojtěcha.  Letos v prostorách stavby probíhá výstava ručních prací, kterou připravily babičky Růžena Haidlová a Blanka Plzenská.