Putování dělové koule - brožura

Putování dělové koule - brožura

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Brožura - Putování dělové koule - ke stažení ve formátu pdf

volně k dostání na akcích spolku