Členové spolku se snaží oživovat místní tradice a zvyklosti. Pořádají Ostašovský masopust, Ostašovské poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha s ukázkou Bitvy u Liberce (Sedmiletá válka), o Velikonocích barví vajíčka a pletou pomlázky. Sbírají historické předměty, učí se ručním pracem, vyrábí betlémy, zpívají koledy, navrací život do kostela, kde organizují výstavy, koncerty, svatby apod. Celkově se snaží o oživení života v Ostašově  a jeho okolí a o návrat k původním hodnotám.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Spolek se pravidelně a aktivně zapojuje do Tříkrálové sbírky. 

Od roku 2015 část výtěžku sbírky věnuje na činnost Hospice sv. Zdislavy.

DUŠIČKY - VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

Vzpomínka na zemřelé, vznik tradice, udržování tradice...

VÁNOCE

Advent, vánoční svátky, zvyklosti...

ŠTĚDRÝ DEN

Zvyklosti, tradiční jídla, dárky...

Ruční práce

...aneb co a jak pletly, háčkovaly, paličkovaly apod. naše babičky...

Übersetzung für Google Übersetzer, Link: HIER

for translation into another language using Google Translate:  HIER