KOSTEL sv. Vojtěcha

Zděný kostel stojí od roku 1833 na místě původně dřevěné kaple. Dle přání majitele panství Kristiána Kryštofa Clam-Gallase byl jeho stavbou pověřen inženýr F. Effenberger. V upomínku na Sedmiletou válku byly původně nad vchodem do kostela zazděny dvě dělové koule, později při rekonstrukci odstraněné. Kostel sice není nijak výrazný, přesto však, díky své poloze přímo u hlavní silnice na Ostašov, jistě upoutá pozornost.

Informace týkající se historie kostela najdete ZDE
Ostašovské varhany, více informací ZDE 
Patronem kostela je sv. Vojtěch, více informací o jeho životě najdete ZDE
Navštivte Ostašovské poutní slavnosti - více se dozvíte ZDE

Lokalita: Liberec, Křížanská ulice, církev: římskokatolická

   

_______________________________________________________________________________________________________________

SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA a Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha v Liberci - Ostašově je od srpna r. 2011 v péči SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA, jehož členové se podle svých možností snaží dokumentovat jeho historii a zajišťovat údržbu i potřebné opravy. V dnešní době je největším problémem získat na opravy dostatek finančních prostředků, proto jsou oslovovány různé nadace i soukromé firmy nebo využívány dotační programy. Pro záchranu a zviditelnění kostela jsou zároveň pořádány benefiční koncerty, výstavy nebo divadelní představení (viz. kalendář akcí a fotogalerie).

 

Snahou členů spolku od samého začátku je zachovat co nejvíce původních prvků a materiálů, které byly na stavbu kostela nebo výrobu inventáře použity. Mezi finančně méně náročné opravy patřila v roce 2011 renovace a oprava věčného světla i rekonstrukce části osvětlení původního oltáře, které byly zajištěny díky dobrovolné, ale zároveň odborné práci členů spolku. 

V roce 2012 byly v kostele provedeny opravy většího rozsahu. Mezi ně patřila částečná sanace vnitřních omítek, kterou bylo možné zajistit díky příspěvku Nadace OF. Zde je třeba zmínit, že pod původní vrstvou zdiva byly nalezeny 4 původní výklenky (niky), z nichž byly dva obnoveny.  Zároveň se v rámci této opravy instalovaly nové rozvody elektřiny. Po nanesení omítek bylo zabudováno a zprovozněno i nové osvětlení. Dobové lampy byly pořízeny z daru Nadace Preciosa, na zakoupení potřebných kabelů a dalšího materiálu se podílely soukromé osoby, místní živnostníci a firmy.  V tomto roce majitel objektu přislíbil zčásti uhradit ještě náklady na opravu a renovaci vchodových dveří. Materiál, pomocné i odborné práce zajistili opět členové spolku, místní odborníci a řemeslníci. I zde se k radosti všech podařilo zachovat téměř 90 % původních materiálů (dřevo, kování).

Práce pokračovaly v roce  2013 renovací a opravou naddveřní části vchodových dveří. Součástí inventáře, který převzali členové spolku, se stal i původní lustr, který byl nalezen na půdě kostela ve velmi zbídačeném stavu. Díky snaze zachovat co nejvíce původních prvků a tím tedy uvést i nalezený lustr do předchozího stavu byla oslovena Nadace Preciosa, která se rozhodla věnovat prostředky na jeho renovaci. Odborné práce provedly žákyně ZUŠ v Kamenickém Šenově pod vedení pana prof. Siebera, instalaci, převozy apod. zajišťovali členové spolku a místní odborníci. V roce 2013 byly pak ještě započaty práce na renovaci a opravě kostelních hodin resp. původního hodinového stroje, k němuž byly pořízeny nové ciferníky - finančně podpořila Nadace OF. Odborné práce provedl p. Tomislav Plzenský.

V roce 2014 byly zahájeny práce na opravě kostelní věžičky. Ta byla nově oplechována a opatřena krytinou z břidlice, do které byly usazeny kopie původních ciferníků. Během oprav byla na špičku věže umístěna nově vyrobená makovice a kříž (oba prvky spadly v devadesátých letech, obsah makovice byl po nalezení otevřen, zdokumentován a umístěn v muzeu). Původní makovice a kříž ale již nikdy nebyly vráceny zpět. Do nové makovice byly umístěny dobové dokumenty a předměty (kronika spolku, školy, brožurky, noviny, fotografie, mince, mobilní telefon, skeněná mince a další).

V roce 2015 byla během poutních slavností uspořádána vernisáž stálé výstavy kopií původní křížové cesty, která byla vytvořena tzv. technikou "podmalba na skle". Do kostela se při této příležitosti vrátilo i opravené harmonium. Slavnostně byly také uvedeny do chodu opravené hodiny.

V roce 2016 byly opraveny původní kostelní lavice, pořízeny nové parapety do nik (nově obnovených výklenků objevených pod starou omítkou), vymalován kostel, vyrobeny byly nové dveře a schody do sakristie, opraven byl zhroucený stupínek před oltářem.

 

JEDNOTLIVÉ OPRAVY (popis, podporovatele, fotografie, články)  najdete pod záložkou OPRAVY KOSTELA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2016

oprava kostelních lavic, výmalba kostela, nové dveře a schody do sakristie, nové parapety do nik včetně zabudování osvtlení, oprava stupínku před oltářem 

oprava lavic stav před a po:
 
Oddíl se zpracovává...
 
 
Opravu lavic podpořily: Nadace ČEZ, Nadace Preciosa, Nadace OF

ROK 2015

Oprava hodin

Původní hodinový stroj - byl opraven a je vystaven vedle oltáře. Nové ciferníky, nový elektronický hodinový stroj a původní cimbály byly umístěny na opravenou věž a hodiny slavnostně spuštěny v rámci Ostašovských poutních slavností 25. 4. 2015. Oznamují čas po 15 minutách, odbíjejí každou hodinu v době od 7 - do 22 hodin. V Ostašově tepe staronové srdce... 

   

- na znovuvedení hodin do chodu se finančně podílel Spolek přátel Ostašova a SML 
 
 
 

Oprava původního harmonia 

finančně zajistil Spolek přátel Ostašova, opravu provedl p. Řípa, Liberec

 

Kopie původní křížové cesty (podmalba na skle)

Jedním z nálezů v půdních prostorách chátrajícího kostela byl malý balíček, ve kterém byla objevena neúplná a poškozená Křížová cesta z roku 1821, kterou neznámý autor vytvořil tzv. podmalbou na sklo. Se souhlasem pana arciděkana R. Jurnečky byla poskytnuta v roce 2014 k fotodokumentaci členům spolku, a ta následně posloužila jako předloha pro umělecké zpracování věrné repliky zbytků malby.Podmalba na skle je prastará a na představivost velice náročná malířská technika, kdy se z rubové strany maluje na průhledné sklo.  Tato práce byla po dohodě  zadána mladému grafikovi z Liberce R. Kučerovi. Podařilo se opatřit stará skla z roku 1880, aby se i materiál přiblížil co nejvíce době, kdy Křížová cesta vznikla. Obrázky, které se nedochovaly, byly domalovány podle  jednotlivých zastavení. Realizaci díla podpořila nadace Preciosa. 

    

původní obrázky.
finančně podpořila NADACE PRECIOSA a spolek přátel Ostašova

 

________________________________________________________________________________________________

ROK 2014

Oprava věžičky

V listopadu započaly práce na opravě věžičky, která byla nově oplechována a opatřena krytinou z břidlice, do níž budou usazeny nové ciferníky. Během opravy byla na špičku věže umístěna nově vyrobená makovice a kříž, který na věži chyběl několik desítek let...

    

- finančně zajištil Spolek přátel Ostašova a SML (podíl 1:5)

 

_________________________________________________________________________________________________

ROK 2013

Renovace naddveřní části vchodových dveří

odborné práce provedl L. Lexa - člen Spolku.

- finančně zajistil Spolek přátel Ostašova a SML

  

 

Renovace a oprava původního lustru

Byly doplněny chybějící části, opravena funkčnost a navrácen původní lesk! Odborné práce byly provedeny studentkami Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově za odborného dohledu prof. T. Siebra. Pomocné práce členové Spolku.

 

finančně podpořila Nadace Preciosa a Spolek přátel Ostašova

 

 

Oprava původních kostelních hodin a pořízení nových ciferníků

 ¨

většinu odborných prací provedl pan Tomislav Plzenský, ciferníky vyrobila firma Gayen,

finančně podpořila Nadace OF a Spolek přátel Ostašova

Další informace najdete v článku ZDE

ROK 2012

rozvody elektro, sanace omítek, nové osvětlení, renovace dveří 

Od září do konce listopadu probíhaly v Kostele sv. Vojtěcha tyto práce:

Sanace vnitřních omítek - při odstranění starých omítek byly v původním zdivu objeveny čtyři původní výklenky (niky), dva byly znovu otevřeny (další dva zasahovaly do nového osvětlení a kazatelny, proto byly ponechány uzavřené).  Finančně podpořila Nadace OF. Na uvedených pracích podíleli členové Spolku přátel Ostašova, místní občané, odborníci, řemeslníci a firmy.

Instalace nového osvětlení - finanční prostředky na zakoupení nových svítidel darovala Nadace Preciosa, instalaci zajistili členové spolku a místní odborníci.

Nové rozvody elektro - částečně finančně pokryto sponzorským darem firmy JAKUB, a.s. a finančními dary od soukromých osob, práce a instalaci prováděli členové spolku, místní odborníci a dobrovolníci.

Renovace vstupních dveří - finančně podpořilo Město Liberec (majitel objektu), práce provedli členové spolku + místní  odborníci.

 l

Finančně podpořily: Nadace Preciosa, firma JAKUB, SML, Nadace OF      

DALŠÍ FOTODOKUMENTACI najdete ZDE

___________________________________________________________________________________________

ROK 2011

Renovace a oprava věčného světla a části oltáře

V září a říjnu r. 2011 bylo opraveno a renovováno věčné světlo v kostele a část osvětlení oltáře. Odborné práce provedl Ladislav Haidl, pomocné práce členové Spolku.

Finančně zajistil Spolek přátel Ostašova

__________________________________________________________________________________________________

Übersetzung für Google Übersetzer, Link: HIER

for translation into another language using Google Translate:  HIER