Projednávání územního plánu Liberce v Ostašovské škole

12.04.2011 17:00

Město Liberec připravuje nový územní plán. Nahlédnout do plánu města a vyjádřit se k navrhovaným změnám můžete 12.4. 2011 v ZŠ Ostašov.

Jinak také na odboru ÚP Magistrátu města Liberce.

Rozpis všech plánovaných besed s občany je uveden zde:  

ÚP Liberce - besedy s občany.pdf (23,9 kB)

 

de-Novinky

Poděkování (nejen) organizátorům Noci kostelů v litoměřické diecézi

16.07.2012 15:28
Noc kostelů, která proběhla v pátek 1. června 2012, se opět setkala s nadšeným přijetím veřejnosti. Ve 169 kostelech, kaplích a modlitebnách litoměřické diecéze bylo zaznamenáno na 25 tisíc vstupů. Návštěvníci tak odměnili několikaměsíční úsilí pořadatelů, kteří díky jejich zájmu prožili rovněž nezapomenutelné chvíle.  Organizačním týmům tímto děkujeme za skvěle odvedenou práci při přípravě Noci kostelů, za rozmanitost nabídnutých programů a především také za nadšení, se kterým se do práce pustily. Stejnou radost pak mohli během Noci kostelů pocítit i návštěvníci. Všichni, kdo do této jedinečné události vložili svůj čas a energii, přispěli k naplnění jejího cíle – přiblížit lidem křesťanství a ukázat, že není třeba dělat rozdíly mezi lidmi věřícími a těmi, kteří žijí mimo církev. Naše poděkování patří rovněž všem návštěvníkům, kteří napomohli tomu, že této noci opravdu nevládla temnota…    

Klub zastupitelů ČSSD je proti výstavbě průmyslové zóny v Machníně a Ostašově

26.06.2012 11:33
Územní plán, jehož základ položilo ještě předcházející vedení Liberce, počítá s vybudováním nových průmyslových zón v Machníně a Ostašově. Sociální demokracie, má nyní na výběr dvě možnosti jak postupovat. Buď územní plán schválit ve své stávající podobě anebo jej změnit a začít znovu od začátku.  S odpůrci zón - se zástupci občanské společnosti v Machníně a Ostašově, se osobně sešel předseda klubu zastupitelů ČSSD Statutárního města Liberec Martin Sepp a pozorně si vyslechl jejich argumentaci.  Odpůrci zón tvrdí, že zastupitelé mají stát na straně občanů nikoliv velkých investorů, a že občané zasažení dopady průmyslových zón nedostanou žádné kompenzace, protože na ně město nemá a investor je neposkytne. Tyto argumenty mají přitom univerzální platnost, ať už se zóny budou stavět v Ostašově a Machníně nebo někde jinde. Sociálně demokratičtí zastupitelé vnímají problematiku velmi podobně. Argumenty investorů a zastánců zón jsou jistě validní, ale faktická likvidace...

Občanská kavárna

20.06.2012 12:51
Mluvte s lidmi, vyzvali politiky Vzkaz, který libereckým zastupitelům zanechal občan na fotografii, nepotřebuje komentář. Autor: Deník / Tomáš Lánský                       Liberec - Zastupitelům se nechce mezi lidi a lidem zase k zastupitelům. To je zjištění, které učinila Nezávislá občanská iniciativa Je čas nemlčet během včerejší Občanské kavárny na Benešově náměstí v Liberci. celý článek najdete zde    

STOP průmyslovým zónám Machnín a Ostašov

04.06.2012 11:29
V sobotu dne 2.6. 2012 se konal pochod nazvaný: "STOP průmyslovým zónám Machnín a Ostašov, aneb v jednotě je síla!" Pochodu, který zorganizovali společně členové Společnosti občanů Machnína a Spolku přátel Ostašova se zúčastnilo celkem na 292 účastníků ve věku od 0,8 do 75 let. Vzhledem ke konkurenci množství dětských dnů, Chrastavským slavnostem a ideálním podmínkám pro zahradničení, lze považovat tuto účast za překvapivě vysokou a dokládající stoupající zájem veřejnosti o dění v Machníně a Ostašově . Liberec ve své novodobé historii nemá mnoho podobných akcí vyjadřujících občanskou soudržnost tří městských částí (Bedřichovka, Machnín, Ostašov) v boji za společnou věc. V cukrárně U Elišky v Machníně proběhla prezence účastníků a detailní seznámení s problematikou připravovaných průmyslových zón Ostašov a Machnín formou dobře připravené detailní prezentace. Pro mnohé občany byly sdělené informace novinkou a neskrývali zděšení , když se dozvěděli, např. že mají být do...

Děláte z nás hnojník Liberce!

04.06.2012 07:52
Liberec - Lidé z Machnína 
a Ostašova se vydali 
v sobotu na pochod proti chystané průmyslové zóně. V libereckých čtvrtích Machnín a Ostašov to vře. Místní se obávají toho, že sem město umístí další průmyslovou zónu. Proto se v sobotu vydali na osmikilometrový pochod přes území, kde by měla zóna ležet. V podvečer pak na besedě s náměstky Jiřím Rutkovským (USZ), Jiřím Šolcem (Liberec občanům) a zastupitelkou Karolínou Hrbkovou (Změna pro Liberec) bouchaly emoce.„Protestní pochod jsme připravili proto, aby se lidi dozvěděli, co se na nás chystá. Úmyslně jsme trasu vedli po okraji budoucí zóny, kam až budou průmyslové podniky sahat," vysvětlil za organizátory akce Milan Porš. Lidé se bojí hluku 
i větší prašnosti Do areálu se podle místních plánuje přestěhovat také třeba drtička suti. Zóna bude sahat až k obytným domům, výrazně zhorší životní prostředí ve čtvrtích a zničí přírodu. Zničí ornou půdu. A přírodu kolem. Bojíme se zvýšeného prachu, hluku i provozu...

Potřebujeme jiné věci než haly, protestovali lidé proti zónám v Liberci

02.06.2012 18:19
Liberec - Stop průmyslovým zónám Machnín a Ostašov! Pod tímto heslem se vydaly v sobotu odpoledne desítky lidí na pochod okrajovými čtvrtěmi Liberce. Protestovaly proti plánům radnice na zastavění zemědělské půdy průmyslovými a obchodními halami.  "Nechceme, aby se ještě více zhoršilo prostředí, v němž žijeme," řekl Milan Porš z občanského sdružení Společnost občanů Machnína. V boji proti průmyslovým zónám se lidé z Machnína spojili se sousedy z nedalekého Ostašova. Společnost občanů Machnína a Spolek přátel Ostašova připravili pro účastníky protestu procházku po místech, kde by měly vyrůst průmyslové a obchodní haly. "Trasu jsme volili tak, aby všichni viděli, jak špatně se město stará o své okrajové čtvrtě," upozornil Porš. Pochod vedl po rozbitých silnicích i po komunikaci, která je přetížená kamionovou dopravou. Více než stovka lidí zamířila i do lokality, kde chybí kanalizace. Účastníci protestu našlapali asi osm...

Začnou znovu bít hodiny harcovského kostela? (ARCHIV)

31.05.2012 18:55
úryvek z článku z r. 2008: Peníze z fondů na záchranu památek sice také nejsou bezedné, ale ještě stále zbývá dohoda mezi uživateli, městy a církví, případně občanskými sdruženími namísto divokého prodeje. „Takhle bychom mohli zachránit například kostel v Ostašově, který by na základě dohody mezi městem a litoměřickým biskupstvím mohl sloužit jako místo k setkávání. Zachoval by si tak důstojný ráz, jaký mu právem náleží,“ popsal na konkrétním příkladu arciděkan Jurnečka. „V mnoha menších obcích je navíc kostel jediným větším místem, které může pojmout více lidí a sloužit tak nejen k církevním účelům, ale i kulturním potřebám. Někde třeba nemají místo posledního rozloučení,“ dodal. celý článek najdete zde    

Na Noc kostelů přijďte třeba do Ostašova

31.05.2012 18:47
článek najdete zde    

Pochodem budeme protestovat

31.05.2012 18:44
Stop průmyslovým zónám Machnín a Ostašov aneb V jednotě je síla! Pochod proti plánovaným průmyslovým zónám se koná v sobotu 2. června. Začíná v Machníně, start je ve 14.00 16.00 hodin, Cukrárna U Elišky. Trasa do Ostašova je dlouhá 8 kilometrů. Pochod vyvrcholí v 18.00 hodin v ZŠ Ostašov diskusí s občany a zástupci města. Následovat bude Ostašovská noc II. Spolek přátel Ostašova článek najdete zde    

TÉMA DENÍKU: Liberecké čtvrti - Ostašov (ARCHIV)

31.05.2012 18:40
OSTAŠOV Z HISTORIE - Ostašov, Horní Suchá a Karlinky představují tři sídelní celky, rostlé, to znamení vzniklé, bez společného urbanistického záměru, dnes navzájem propojené cestami vedenými po vrstevnicích ještědského úbočí a železnicí na Českou Lípu. Rozhodující pro jejich utváření byly však v minulosti komunikace, které jimi probíhají po spádu a směřují k Liberci. Zajímavý útvar představuje Ostašov, poprvé doložený pod českým názvem roku 1545. Jeho osídlení přímo navazuje na sousední obec Horní Suchou (původně zvanou Horní Ostašov). Obce dělil potok Obě obce od sebe dělí Ostašovský potok, představující hranici bývalých sousedních okresů libereckého a chrastavského. Také u Ostašova převažuje ulicové zastavění, pouze v prostoru nedaleko železniční stanice se vytváří jakýsi střed obce, v němž je umístěno i základní vybavení, hlavně hostince a obchody. celý článek najdete zde    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>