2016 10 13 Spolek přátel Ostašova se zapojil do projektu "Příběhy míst".

13.10.2016 15:03

Každé místo má svůj příběh, který se často odráží v jeho pojmenování či vnímání lidmi. Některé příběhy se s časem vytratily, jiné zůstávají uchovány v zadním šuplíku naší paměti, v archivních materiálech nebo ve znalostech badatelů. Podělte se o své znalosti a vyprávějte příběhy z míst kolem Vás...

Během projektu je možné vkládat do mapy umístěné na internet zajímavé legendy, příběhy, původní názvy míst apod. Ta byla například obohacena legendou o Čertově stole (Čertovce, Ďáblově skále) ve Vrkoslavicích, kterou svému vnukovi vyprávěl jeho děda. Nebo také o historickou informace o kostelu Sv. Vojtěcha v Ostašově, postaveném na místě dřevěné kaple z roku 1771 či vysvětlení jména Jizerského rozcestí "Závory" a další. 

Projekt si klade za cíl sesbírat historické informace o místech v regionu, sahajícím od německé Žitavy až po Vrchlabí. V jeho druhé fázi, v roce 2016, byl sběr rozšířen z informací o vrcholech na jakákoli místa. Jako podklad byla vybrána široce oblíbená turistická mapa z roku 1927 od libereckého kartografa Josefa Matouscheka. Snahou je do tohoto sběru zapojit soukromé badatele, nadšence, pamětníky – prostě kohokoli, kdo má nějaké znalosti o svém okolí a nebojí se o ně podělit. Nejde přitom jen o minulost dávnou, ale také o tu nepříliš vzdálenou.

Celý projekt je součástí výzkumu řešeného na Technické univerzitě v Liberci, který se zabývá možností zapojení veřejnosti do studia starých map. Práce dobrovolník pomůže definovat metodiku, jakým způsobem toto zapojení realizovat. Široké veřejnosti pak projekt umožní podělit se o své znalosti a také dozvědět se něco o svém okolí. Výstupem tak bude mimo jiné interaktivní mapa se všemi příběhy a znalostmi, které s podaří sesbírat. Více informací o projektu a jeho výstupech naleznete zde.