KDO JSME:

Spolek přátel Ostašova byl založen v roce 2010 za účelem obnovy kostela sv. Vojtěcha, péče o životní prostředí, zlepšování kvality života místních obyvatel a oživování místních tradic i zvyklostí. Od r. 2012 pořádají členové spolku (dnes již vyhlášený) Ostašovský masopust s maskami vyrobenými podle původních vzorů, obnovili také "Poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha", kterému je kostel zasvěcen. Nejedná se o pouť s kolotoči, ale o významnou kulturní událost, připomínající život tohoto světce. Během akce je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Od roku 2013 je v rámci těchto slavností připomínána bitva z r. 1757 formou ukázky dobového vojenského tábora i samotné bitvy za účasti dobrovolných vojenských spolků z Čech, Německa i Polska. Spolek svou činnost postupně  rozšířil o další AKTIVITY a PROJEKTY, zapojuje se i do národních nebo nadnárodních akcí jako je např. Noc kostelů, Dny evropského kulturního dědictví, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka nebo Ukliďme svět.

V září 2011 byl zahájen projekt "Toulky minulostí", jehož prostřednictvím se členové spolku snaží seznamovat místní obyvatele s historií Ostašova i jeho okolí. Postupně jsou získávány historicky cenné někdy dokonce zcela nové informace či dokumenty. Koncem roku 2011 díky tomu spolek vyhledal a následně kontaktoval  část původních obyvatel, kteří odešli po II. sv. válce do německé vesničky Dechow (jednalo se o 40 místních rodin - 108 osob). V roce 2012 došlo k prvnímu setkání s těmito rodáky v Dechowě a k navázání spolupráce s tamním občanským sdružením. Od té doby se členové spolku s rodáky, jejich potomky i členy sdružení pravidelně navštěvují. Další partnerství navázal spolek s obcí Ostašov u Třebíče a částí obce Staňkovice u Kutné Hory také zvanou Ostašov. Společně organizují setkání Ostašovů z celé ČR.

Mezi místně zajímavá a turisticky vyhledávaná místa patří pozůstatky velkého zajateckého tábora, který byl v Ostašově zbudován během I. sv. války tzv. "Vojenský hřbitov". Zásadní měrou se do historie Ostašova a jeho okolí zapsala Sedmiletá válka. Jedna z významných bitev totiž proběhla přímo na zdejších polích. Za útrapy spojené s válkou dostala obec finanční odškodněni a za tyto prostředky nechala v Ostašově (dnešní Horní Suché) vystavět kostel, který občané zasvětili sv. Vojtěchovi. Informace o dalších zajímavých místech nebo událostech lze najít na osmi informační tabulích rozmístěných v Ostašově a okolí (jejich podrobný popis najdete pod tímto ODKAZEM).

   

Od srpna roku 2011 má spolek kostel sv. Vojtěcha v péči a pořádá zde různé benefiční akce pro jeho záchranu (kromě výše jmenovaných to jsou adventní koncerty spojené s výstavou betlémů, výstavy děl místních umělců, divadelní představení, koncerty známých i méně známých umělců nebo skupin, žáků ZUŠ aj.). Díky těmto aktivitám, grantům, osobním darům, podpoře místních firem, občanů i díky podpoře města Liberec nebo dalších institucí či nadací se již podařilo opravit původní oltář, věčné světlo, vnitřní omítky, původní lustr i hodinový stroj, věžička - na jejíž vrchol byla mnoha letech umístěna kopie původního kříže. Pořízeny byly nové ciferníky a věžní hodiny, nástěnná svítidla, nově byla zavedena elektřina, opravilo se harmonium, vchodové dveře včetně renovace původního kování. Do kostela se podařilo vrátit (alespoň v kopiích) obrázky původní křížové cesty, která byla vytvořena technikou "podmalba na skle". Opraveny byly kostelní lavice, stupínek před oltářem, kostel byl vymalován, nechaly se vyrobit nové dveře i schody do sakristie, opraveno bylo schodištěš na kúr...

Po mnoho let zanedbávaná budova znovu ožila a slouží opět k setkávání občanů a oslavě výzanmných dnů a výročí. Jsou zde znovu slouženy mše, konány svatební i jiné obřady. Prostory jsou využívány také v rámci aktivit základní i mateřské školy. 

Členové Spolku tráví společné chvíle i mimo akce, které organizují. Jezdí na výlety, malují kraslice, pletou pomlázky, na podzim vydlabávají dýně, suší křížaly, na Štědrý Den se setkávají v kostele u stromku, který každoročně zdobí tradičními ozdobami a zpívají koledy, Nový rok společně vítají těsně před půlnocí slavnostním přípitkem v parku u kostela. A o tom všem by vlastně život na vsi nebo okraji města měl být..  ;-) 

Naše akce se konají v Ostašově u kostela sv. Vojtěcha nebo přímo v kostele, z Liberce se k nám dostanete linkou  MHD č. 16, vystoupíte na zastávce - Ostašov škola, odkud na kostel  dohlédnete (aktuální jízdní řády najdete ZDE)

  • Další   informace o aktivitách Spolku najdete v jednotlivých záložkách na tomto webu

  • Pokud máte zájem aktivně se zapojit do dění v této lokalitě (Liberec - Ostašov, Horní Suchá, Karlinky a Karlov) pište nebo volejte na uvedené KONTAKTY.

  • Členský poplatek je ročně 200 Kč, registrační (jednorázový) 50 Kč.

  • Základní informace a tiskopisy najdete pod záložkou DOKUMENTY