Naše akce se konají v Ostašově u kostela sv. Vojtěcha nebo přímo v kostele, z Liberce se k nám dostanete linkou  MHD č. 16, vystoupíte na zastávce - Ostašov škola, odkud na kostel  dohlédnete (aktuální jízdní řády najdete ZDE)

 

KDO JSME:

Založení Spolku přátel Ostašova předcházela několikaletá činnost místních občanů. Přijetím nových členů spolek své aktivity rozšířil o nové AKCE a PROJEKTY. Mezi ně například patří Ostašovský masopust, poutní slavnosti s připomínkou bitvy u Ostašova z r. 1757 nebo rockový koncert pod širým nebem zvaný "Ostašovská noc". Členové spolku se dále zapojují do národních nebo nadnárodních akcí jako např. Noc kostelů, Dny evropského kulturního dědictví, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka nebo Ukliďme svět.
V září 2011 byl zahájen dlouhodobý projekt "Toulky minulostí", jehož prostřednictvím se členové spolku snaží seznamovat místní obyvatele s historií Ostašova i jeho okolí. Díky tomu se daří získávat historicky cenné někdy dokonce zcela nové informace či dokumenty. Koncem roku 2011 spolek vyhledal a následně kontaktoval  část původních obyvatel, kteří odešli po II. sv. válce do německé vesničky Dechow (jednalo se o 40 místních rodin - 108 osob). V roce 2012 došlo k prvnímu setkání s těmito rodáky v Dechowě a také k navázání spolupráce s tamním občanským sdružením. Od té doby se členové spolku s rodáky, jejich potomky i členy sdružení pravidelně navštěvují.

Mezi místně zajímavá a turisticky vyhledávaná místa patří pozůstatky velkého zajateckého tábora, který byl v Ostašově zbudován během I. sv. války tzv. "Vojenský hřbitov". Zásadní měrou se do historie Ostašova a jeho okolí zapsala Sedmiletá válka. Jedna z významných bitev totiž proběhla přímo na zdejších polích. Za útrapy spojené s válkou dostala obec finanční odškodněni a za tyto prostředky nechala v Ostašově (dnešní Horní Suché) vystavět kostel, který občané zasvětili sv. Vojtěchovi. Informace o dalších místech nebo událostech lze najít na osmi informační tabulích rozmístěných v Ostašově a okolí (jejich podrobný popis najdete pod tímto ODKAZEM ). 

   

Od srpna roku 2011 má spolek kostel sv. Vojtěcha v péči a pořádá zde různé benefiční akce pro jeho záchranu (kromě výše jmenovaných také třeba adventní koncerty spojené s výstavou betlémů, výstavy děl místních umělců, divadelní představení, koncerty žáků ZUŠ aj.). Díky tomu, díky grantům, osobním darům, podpoře místních firem, občanů, města Liberec a dalších institucí nebo nadací se již podařilo opravit původní oltář, věčné světlo, vnitřní omítky, původní lustr i hodinový stroj, dále věžičku - na jejíž vrchol byla mnoha letech umístěna kopie původního kříže. Pořízeny byly nové ciferníky a věžní hodiny, nástěnná svítidla, nově byla zavedena elektřina, opravilo se harmonium, vchodové dveře včetně renovace původního kování. Do kostela se podařilo vrátit (alespoň v kopiích) obrázky původní křížové cesty, která byla vytvořena technikou "podmalba na skle". Opraveny byly kostelní lavice, stupínek před oltářem, kostel byl vymalován a nechaly se vyrobit nové dveře do sakristie.

Po mnoho let zanedbávaná budova znovu ožila a slouží opět k setkávání občanů a oslavě výzanmných dnů a výročí. Jsou zde znovu slouženy mše, konány svatební i jiné obřady. Prostory jsou využívány také v rámci aktivit základní i mateřské školy. 

Členové spolku se mimo to snaží oživit místní tradice a zvyklosti. Od r. 2012 pořádají Ostašovský masopust s ručně vyrobenými maskami podle původních vzorů, obnovili konání "Poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha", kterému je zasvěcen kostel. Nejedná se o pouť s kolotoči, ale o významnou kulturní událost, připomínající život tohoto světce s bohatým programem pro děti i dospělé. Od roku 2013 je v rámci těchto slavností připomínána bitva z r. 1757 formou ukázky dobového vojenského tábora i samotné bitvy za účasti dobrovolných vojenských spolků z Čech, Německa i Polska. 

Členové Spolku tráví společné chvíle i mimo akce, které organizují. Jezdí na výlety, malují kraslice, pletou pomlázky, na podzim vydlabávají dýně, suší křížaly, na Štědrý Den se setkávají v kostele u stromku, který každoročně zdobí tradičními ozdobami a zpívají koledy, Nový rok společně vítají těsně před půlnocí slavnostním přípitkem v parku u kostela. A o tom všem by vlastně život na vsi nebo okraji města měl být..  ;-) 

PH

  • Další   informace o aktivitách Spolku najdete v jednotlivých záložkách na tomto webu
  • Pokud máte zájem aktivně se zapojit do dění v této lokalitě (Liberec - Ostašov, Horní Suchá, Karlinky a Karlov) pište nebo volejte na uvedené KONTAKTY. 
  • Členský poplatek je ročně 200 Kč, registrační (jednorázový) 50 Kč.
  • Základní informace a tiskopisy (výpis z rejstříku, přihlášku aj.) najdete pod záložkou DOKUMENTY.