MÍSTO, KDE ŽIJU

Projekt měl za úkol vytvořit návrh - plán na zvelebení centra Ostašova, kde se převážně setkávají místní občané. Jde o frekventované místo v centru této městské části, kde se nachází škola, školka, kostel, park, zastávka MHD i ČD.

 

 EUROREGION NISA 2017 

Bitva u Liberce - 260 let

V rámci projektu bude podpořena akce - Bitva u Liberce 260 let - spojená s výstavou na téma kostel sv. Vojtěcha, Žitava a sedmiletá válka. Dále bude výstava instalována v Žitavě. Setkávat se a organizovat společné aktivity budou členové Spolku přátel Ostašova a Spolku přátel mandavských kasáren v Žitavě. Více o projektu ZDE.

 

EUROREGION NISA 2013

Oživování tradic

V rámci projektu byly podpořeny akce Ostašovský masopust 2013 a mezinárodní výstava obrazů. Byly vytvořeny publikace "Ostašovský masopust" a Bitva u Liberce", instalovýno bylo 8 ks informačních tabulí, kde jsou popsány významné událostí nebo budovy v Ostašově. Více ZDE

 

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

Kostel je od srpna r. 2011 v péči SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA, jehož členové se podle svých možností snaží dokumentovat jeho historii a zajišťovat údržbu i potřebné opravy. V dnešní době je největším problémem získat na opravy dostatek finančních prostředků, proto jsou oslovovány různé nadace i soukromé firmy nebo využívány dotační programy. Pro záchranu a zviditelnění kostela jsou zároveň pořádány benefiční koncerty, výstavy nebo divadelní představení (viz. kalendář akcí a galerie).
 
 

OSTAŠOV A DECHOW

Podařilo se nám vyhledat původní obyvatele, kteří odešli z Ostašova v r. 1945. Dnes žijí na severu Německa v obci zvané Dechow. Navázána byla spolupráce s tamním občanským sdružením a během společných setkání vznikla a vznikají mnohá přátelství. Vzájemně se obohacujeme o historické prameny, zkušenosti apod. Více ZDE

 
 

PARK U KOSTELA

Zarostlé prostranství naproti kostelu, který má Spolek v péči jsme proměnili v park s průlezkou a skalkami. Více ZDE

 
 

ÚZEMNÍ PLÁN

Snažíme se bránit změnám navrhovaným novým územním plánem města Liberec, které by zcela změníly krajinný ráz Ostašova i jeho okolí a výrazně zhoršily kvalitu života místních obyvatel. Více ZDE