TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Spolek se pravidelně a aktivně zapojuje do Tříkrálové sbírky Od roku 2015 část výtěžku sbírky věnuje na činnost Hospice sv. Zdislavy. 

________________________________________________________________________________________________________________

OSTAŠOVSKÝ MASOPUST

Čas oslav (regionálně nazývaný fašank, končiny či ostatky) označuje období od Tří králů do Popeleční středy. Název Popeleční středa pochází ze zvyklosti pálit palmy či kočičky, kdy se vzniklý popel používal při bohoslužbě. Věřící jím jsou znamenáni na čele a připomínají si tak vlastní smrtelnost. Příchod slunce, síly a plodnosti se náležitě vítal a předznamenal tak i tradici zvanou MASOPUST. Jak tyto oslavy probíhají? (pokra čujte ZDE)

_____________________________________________________________________________________________________

OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI

Připomínají tradiční poutní slavnosti, kdy se lidé scházejí k oslavě významné církevní osobnosti. Ostašovské poutní slavnosti jsou pořádány ke cti sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen místní kostel (ten má spolek v péči od r. 2011). V rámci slavností je sloužena mše, nabízeno občerstvení v podobě koláčků, grilovaných klobás apod. Po celý den probíhá bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Součástí programu je připomínka významné historické události nejen pro město Liberec, ale pro celý region "Bitva u Liberce". 

Proč právě připomínka Bitvy u Liberce v rámci slavností? Za utrpení spojená s touto válkou získali místní občané odškodnění. Za tyto peníze pak nechali vystavět nejprve dřevěnou kapli a později zděný kostel ke kterému se slavnosti váží. (pokračujte ZDE)

_________________________________________________________________________________________________________________

BITVA U LIBERCE

Za dob Sedmileté války proběhla přímo na ostašovských polích Bitva u Liberce. Za útrapy spojené s touto válkou byli místní občané odškodněni a ze získaných prostředků nechali v centru obce vystavit dřevěnou kapli, která byla v r. 1833 přestavěna na zděný kostelík, který zde stojí dodnes. Pro připomenutí této významné události nejen pro kostel a Ostašov ale i celý region, byla proto bitva v Liberci poprvé připomenuta díky SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA v rámci pořádání Ostašovských poutních slavností ke cti sv. Vojtěcha v roce 2013 a to několka pluky rakouské a pruské armády, kterou zde zastupovali dobrovolníci z Čech, Německa i Polska. Více ZDE

_____________________________________________________________________________________________________

NOC KOSTELŮ 

Počet kostelů, které se připojují k akci roste. Putování po sakrálních památkách nenabízí pouze duchovní zastavení, ale také hudbu, divadlo nebo komentované prohlídky. První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V loňském roce se k Noci kostelů přihlásilo více než 1300 kostelů, které navštívilo na 450.000 zájemců. Spolek přátel Ostašova se k akci připojil v r. 2013 (pokračujte ZDE).

_____________________________________________________________________________________________________

OSTAŠOVSKÁ NOC

Letní festival regionálních skupin spojený s programem pro děti připravují členové spolku pod názvem "OSTAŠOVSKÁ NOC". Akce je pořádána od r. 2011 na nohejbalovém hřišti v Křížanské ulici v Liberci - Ostašově. Před samotným vystoupením kapel probíhá program pro děti - většinou je to pohádka, soutěže a hry. Hosty festivalu minulých ročníků byly např. skupiny: TĚLA, Grizzlies, Cover Power, Aries, EXIL51 a další. Během festivalu je nabízeno občerstvení v podobě grilovaných klobás, domácího guláše, koláčů, káva, limo, pivo ... :-)

_____________________________________________________________________________________________________

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Betlémské světlo se stává jedním z novodobých symbolů Vánoc, cestuje každoročně až z Betléma, aby mohlo zazářit v domácnostech celé Evropy. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal symbolem vánoční sbírky jednoho regionálního studia rakouského rozhlasu a televize (ORF) na pomoc postiženým dětem. Spolek přátel Ostašova přiváží z libereckého nádraží Betlémské světlo do kostela sv.Vojtěcha od r. 2012. Je to velmi hezká tradice, rodiny s dětmi si z kostela odnáší světlo do svých domovů v malých lampičkách, kde je udržují do Štědrého dne (pokračujte ZDE).

_____________________________________________________________________________________________________

ADVENNÍ KONCERTY A VÝSTAVA BETLÉMŮ
Od roku 2011 kostel sv. Vojtěcha v době ADVENTU ožívá koncerty a výstavou betlémů.

_____________________________________________________________________________________________________

TOULKY MINULOSTÍ

V rámci projektu TOULKY MINULOSTÍ se snažíme podrobněji zmapovat historii území Horní Suché, Ostašova, Karlinek i Karlova a oživit také staré místní zvyky i tradice. Jakékoliv zaznamenané vzpomínky, získané informace, fotografie, kroniky i jiné materiály týkající se zmíněného území nám mohou přiblížit dávné příběhy i zvyky místních obyvatel - našich předků či dokonce příbuzných. (Další informace najdete ZDE)