2017 04 22 Ostašovské poutní slavnosti - bitva u Liberce