2014 11 03 Výstava a mše za zemřelé v kostele sv. Vojtěcha

03.11.2014 15:10

V neděli byla v kostele sv. Vojtěcha vernisáž výstavy "PrOhlédnutí" Pavlíny Korduly Kordové. Předtím, než návštěvníci mohli obdivovat vystavené obrazy, byly zapáleny svíce a vitrážoví andělé autorky Marcely Jurákové. Za přítmí svíček a sváteční atmosféry byla poté zahájena ekumenická mše za zemřelé církví římskokatolické a československo-husitské, které zastupovali vojenský kaplan kpt.Bc. Th. P. Šabaka a farář Mgr. V. Basl. Během ní mohli přítomní zapálit svíčku za blízké osoby, meditovat a modlit se. 

Po mši následovala prohlídka vystavených obrazů spojená s občerstvením. Kostel byl plný hostů z blízkého okolí i místních, kteří konverzovali nejen o vystavených dílech a vzpomínkách na své zesnulé. 

Fotografie najdete v galerii v příslušném roce a datu.