AKTUALITY

12.06.2024 01:20

Místo osadních výborů město zřizuje místní komise

 Už víme, proč jsme tak dlouho čekali na zřízení osadního výboru. Než jsme ho v Ostašově a Horní Suché stačili zřídit, došlo k zásadní změně ze strany města, a to ke zrušení všech dosavadních osadních výborů s tím, že se nově budou zakládat MÍSTNÍ KOMISE (dále jen "MK").  Již dnes se...

Celý článek

—————

23.04.2024 21:57

Zaujalo nás - Liberecký zpravodaj

Celý článek

—————

11.04.2024 11:40

Založení Osadního výboru Ostašov a Horní Suchá se odkládá...

Protože se s naší žádostí o založení OV Ostašov a Horní Suchá stále nic nědělo, zjišťovali jsme situaci a dostali tuto odpověď:   k Vašemu dotazu v souladu s usnesením níže uvádím: vedení města připravuje a zpracovává metodickou příručku pro zřízení a fungování osadních výborů, která...

Celý článek

—————

19.01.2024 11:41

Vznik Osadního výboru se protahuje

V červnu jsme podali žádost ke zřízení Osadního výboru Ostašov a Horní Suchá. Byli jsme informováni, že by naše žádost měla být schválena Zastupitelstvem města nejpozději v roce 2023. To se zatím nestalo, a tak se asi staneme osadním výborem s nejdelší čekací dobou k jeho zřízení... ...je...

Celý článek

—————

07.11.2023 23:15

Nová silnice u letiště má mít 300metrový tunel

Na prvním mimořádném zasedání Výboru pro plánování území a dopravu se projednávala Ověřovací studie sběrné komunikace Obchodní – Švermova ul. Součástí plánované silnice okolo letiště v Liberci by měl být i 300metrový tunel pod železniční tratí a areálem Kovošrotu. Aby vliv nové komunikace...

Celý článek

—————

30.10.2023 18:14

Pozvánka na první mimořádné zasedání Výboru pro plánování území a dopravu - sběrná obvodová komunikace

Dostali jsme pozvánku na první mimořádné zasedání Výboru pro plánování území a dopravu na den 6.11.2023 od 17 hodin. V zasedací místnosti zastupitelstva č. 11 budovy historické radnice bude představena ověřovací studie části sběrné obvodové komunikace, kterou představí zástupce společnosti PRO...

Celý článek

—————

18.10.2023 21:14

Umístění radarů v Ostašově

Město Liberec na základě mnoha podnětů na porušování rychlosti plánuje v příštím roce umístit další informativní radary na území obce. Toto opatření považuje za dostatečně účinné, proto vyzvalo OV, aby navrhly nová možná umístění dalších radarů.    OV OStašov a Horní Suchá...

Celý článek

—————


MÍSTNÍ KOMISE OSTAŠOV a HORNÍ SUCHÁ

V červnu jsme se ve spolku rozhodli o založení Osadního výboru Ostašov a Horní Suchá, který by měl spravovat záležitosti Ostašova a Horní Suché. V současné době konáme potřebné administrativní úkony pro jeho založení. 
 

Máte připomínky, návrhy, či se chcete na něco zeptat? 

Chcete se zapojit či nás podpořit? 

Kontaktujte nás na mailu: sp.ostasov@seznam.cz