20.03.2013 16:55

Besedy k návrhu územního plánu města Liberce

Čtrnáct veřejných besed, na kterých budou občané seznámeni s návrhem územního plánu města Liberec, uspořádá letos od dubna do června Statutární město Liberec. Seriál veřejných debat začne v úterý 9. dubna v 17.00 hodin v Lidových sadech. Poté budou besedy vždy od 17 hodin postupně pořádány v dalších částech Liberce. 

Závěrečná beseda, která bude besedou celoměstskou na celé území města Liberce, proběhne ve čtvrtek 6. června na liberecké radnici. Na besedy naváže veřejné projednání návrhu územního plánu dle stavebního zákona, to se bude konat ve čtvrtek 13. června od 16.00 hodin v Domě kultury Liberec. Termín pro podání námitek a připomínek je od úterý 9. dubna 2013 do čtvrtka 20. června 2013.

Na besedách budou přítomni zástupci vedení města, určený zastupitel pro územní plán, zástupci výboru pro rozvoj a územní plánování. Odbornou část bude vysvětlovat projektant a zástupci pořizovatele, kterými jsou pracovníci Odboru hlavního architekta Magistrátu města Liberce. Jako hosté byli přizváni zástupci osadních výborů a občanských sdružení.

Vedle veřejných besed připravuje město v rámci informační kampaně také vystavení návrhu územního plánu na webu města, v budově nového magistrátu a ve veřejně přístupné nákupní galerii Plaza. Současně bude od 2. dubna do 20. června 2013 v historické zasedací místnosti v 1. patře budovy nového magistrátu zřízena informační kancelář pro veřejnost, která zajistí informování občanů v úředních hodinách magistrátu, tedy v pondělí a ve středu od 8.00 – 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8.00 – 16.00 hod. a v pátek od 8.00. – 14.00 hod.

Důležité informace, včetně všech oznámení o termínech a místech konání veřejných besed, najdou občané v aktuálním a příštím čísle Libereckého zpravodaje, na výlepových plochách města, na webových stránkách https://novyup.liberec.cz a na stránkách města www.liberec.cz. Informace o projednávání návrhu budou zveřejněny také ve spolupráci s dopravním podnikem města, a to umístěním letáků na reklamních plochách ve vozidlech městské hromadné dopravy.

odkaz na článek najdete zde

—————

Zpět