17.04.2014 17:32

2014 04 17 Jak probíhala ukázka Bitvy u Liberce v roce 2013

Vloni na jaře se spolku přátel Ostašova podařilo mi rozšířit vědomostní obzory během Ostašovských poutních slavností a následné bitvy. Vlastně jsem za to ráda, že se našli lidé, kterým stálo za to, oprášit kus liberecké historie. Navíc, co oči viděly a uši slyšely, to se jen tak nezapomíná.

Učebnice dějepisu o bitvě u Liberce spíše mlčí a veřejnost o ni příliš neví, přesto byla tato bitva významným milníkem tehdejší sedmileté války mezi Rakouskem a Pruskem. Historicky smutným momentem je zejména to, že proti sobě stáli na obou stranách Češi. Sedmiletá válka se odehrávala na nepředstavitelné ploše – v Evropě, Americe, Asii, Africe i na oceánech – a je tak právem považována za první celosvětový válečný konflikt. I tady šlo – podobně jako u všech válek – především o získání území a vlivu. V tomto případě se rakouská císařovna Marie Terezie snažila získat zpět území Slezska od pruského krále Fridricha II.

Nedovedu si osobně ani dnes plně představit, že 21. dubna 1757 na polích kolem dnešního Ostašova (od Horní Suché k dnešnímu Kailovu vrchu, od Machnína k Františkovu – před bitvou od Hrádku nad Nisou a Chrastavy, odkud táhli Prušáci až po Vesec a dále k Hodkovicím, kam ustoupila rakouská vojska), stála dvě vojska ohromné síly. Asi nemohli před bitvou dospat, neb už kolem páté hodiny ranní zaujalo proti sobě pozice 14 000 mužů na pruské straně a 16 000 mužů na straně rakouské. Popis bitvy se hemží výrazy: artilerie, kavalérie, regimenty, granátníci s bajonety, děla, husaři, dragouni, pěchota… Již kolem jedenácté hodiny dopoledne bylo po všem. Bitva u Liberce skončila: na rakouské straně ztráty činily 25 důstojníků a 849 mužů - na pruské straně pak padlo 30 důstojníků a 625 mužů.

Po odchodu rakouských vojsk byl Liberec obsazen Prusy. Ti vyplundrovali zámek a měšťanské domy. Zbudovali v dobytém městě vojenské lazarety, ve kterých se ze svých zranění léčili přímí účastníci bitvy u Liberce, ale i zranění z dalších bitev sedmileté války. Když v lazaretech vypukla epidemie tyfu, přibylo dalších 1400 mrtvých, mezi nimi byli i civilisté. Sedmiletá válka byla ukončena mírem v Hubertsburgu 15. února 1763, který znamenal potvrzení stavu před započetím válečného konfliktu. Nezvratný důkaz jak zbytečné bylo všechno to umírání a utrpení po celých dlouhých sedm válečných let.

Mrtví byli po bitvě pochováni v okolí bitvy a místní občané byli za útrapy způsobené válkou odškodnění. Z těchto peněz nechali postavit dřevenou kapli, později přestavěnou na kostel sv. Vojtěcha v Ostašově, dnes již čtvrti samotného Liberce. Právě to bylo pro místní Spolek přátel Ostašova podnětem pro zorganizování ukázky bitvy, jíž se účastnili dobrovolníci z Čech, Německa a Polska. Jak dokládají mapy a historické prameny, místo bojů je autentické.

V sobotu 26. dubna 2014 je od 10 hodin připraven program, včetně bohoslužby a hudebních vystoupení. Děti se zabaví jak prohlídkou vojenského tábora, tak pohádkou, hrami a soutěžením. Samotná ukázka bitvy započne v 15:00 ale vyplatí se vidět už nástup jednotlivých bojových jednotek cca od 14:30 hodin, kdy je možné prohlédnout si detaily uniforem i zbraní pěkně zblízka. Po bitvě je možné posedět u občerstvení při poslechu historické a folkové hudby. Pokud berete všude své psy sebou, upozorňuji, že při bitvě se střílelo i z kanónů a to jim opravdu nedělalo dobře. Tož letos vyrazím bez nich, protože po prvních ranách z děl mne a můj foťák, psi odtáhli od bitvy co nejdál. Takže více obrázku ze samotné bity se mi nepodařilo pořídit. PS: pokud vlastníte dalekohled, nebude zcela od věci ho mít sebou.

B. Horávková, převzato se svolením autorky z portálu Fototuristika

—————

Zpět