Čas v době "koronavirové"

27.08.2020 14:22

V době "koronavirové" se život ve spolku zastavil a zpomalil. Někdo měl práce až nad hlavu a jiný se díky nemožnosti chodit do práce konečně dostal k věcem, které dlouho odkládal nebo si aspoň pořádně odpočinul. Někdo se musel o mnoho více než obvykle učit s dětmi, někdo šil roušky, jiný je rozvážel. Nemohli jsme se scházet ani pořádat naše akce. Když se situace zklidnila a omezení uvolnila, vyrazili jsme alespoň na tradiční spolkařský výlet. Tentokrát do Českého Ráje na rafty. Užili jsme si to, vody v řece bylo dost. Těšili jsme se na září na setkání s vámi na akci Ostašovská noc, která byla přesunuta z měsíce června, ale vzhledem k současné situaci a nízké účasti na podobných akcích jsme se rozhodli pro její zrušení. Připravujeme pro vás teď adventní koncerty. Přejeme všem pevné zdraví a pohodu.

Fotky z výletu najdete v naší galerii.