10.06.2014 21:00

2014 06 10 DECHOW

V rámci projektu nazvaného „Toulky minulostí“ pátrají členové Spolku přátel Ostašova po místní historii. Kopírují staré dokumenty, mapy a fotografie, dokumentují vyprávění starousedlíků apod. V roce 2011 získali informaci o vystěhování 40 ostašovských rodin v prosinci roku 1945 na sever Německa do obce Dechow. Celkem se jednalo o 108 lidí převážně z Ostašova a Karlinek. Spolek přátel napsal dopis místnímu občanskému sdružení v Dechowě a také do novin (Saschische Zeitung), že by rád kontaktoval tyto starousedlíky nebo jejich potomky. Netrvalo dlouho a ozval se předseda Občanského sdružení v Dechowě pan Bernard Hotz s tím, že v Dechowě dosud žije pan Karl Wachtel a pan Kurt Demuth, kteří pocházejí přímo z Ostašova. Na základě článku z novin se také ozval syn pana Karla Wachtela Udo Wachtel. Následovala výměna několika dopisů i fotografií a nakonec také pozvání do Dechowa, kam se v roce 2012 vypravilo 6 zástupců Spolku přátel Ostašova. Setkání bylo velmi vřelé a vzájemně obohacující. Karl Wachtel je místním kronikářem, a tak byly získány podrobné informace nejen o nelehké cestě Ostašováků do Dechowa,  ale také třeba o budování obce, opravě kulturního domu občanským sdružením apod.

V roce 2013 pozval Spolek Dechowáky do Liberce. Zde navštívili Ještěd, radnici, centrum města a především Ostašov. Pan Demuth navštívil svůj rodný dům, děti Karla Wachtela se vyfotili u domu svého otce, který stojí naproti kostelu.  V ostašovské škole proběhla beseda s místními občany a dětmi.  

Navázané partnerské – spíše již přátelské vztahy logicky vedly k naplánování další návštěvy v Dechowě, kam se ve dnech 6. – 9. června 2014 se vydalo 10 členů Spolku.  Byli zde opět velmi vřele přivítáni především panem Kurtem Demuthem a dětmi pana Karla Wachtela, kterému jeho zdravotní stav již nedovolil navštívit Ostašov v r. 2013 a účastnit se také letošního programu. Hlavním bodem bylo uspořádání výstavy předmětů, které pocházejí přímo z Ostašova. Jednalo se o knihy, noční stolek, kufr, nádobí, váleček, holicí sada, fotografii ostašovských hasičů apod. – předměty, které sebou ostašováci přivezli v r. 1945 a některé z nich dokonce používají dodnes.  Pan Wachtel věnoval spolku další díl své kroniky a sdělil, že již založil novou, která se týká navázání přátelských vztahů mezi Spolkem přátel Ostašova a Dechowáky. Součástí programu byly dále výlety do historického města Wismar, Rehna, návštěvy muzeí, galerií a výlet lodí. V Dechowě byla zorganizována zahradní party, na které se členové spolku seznámili s dalšími občany Dechowa a navázali nové vztahy. Zpívaly se i české lidové písně.

Členové spolku přivezli Dechowákům směrovou tabuli na Ostašov (575 km), která byla umístěna na místní křižovatce hned druhý den. Setkání přineslo nové poznatky a informace z historie Ostašova. Další výměna informací se týkala převážně činnosti obou sdružení, správy obce a okolní krajiny, která spadá pod ochranu UNESCO. Najdete zde i původní domy se slaměnými střechami. Dechow je malebnou vesnic, která ležela na ostře střežené hranici, a proto zde zůstala krajina téměř nedotčena. 

ODKAZ na článek v novinách

Fotografie najdete v galerii v příslušném roce a datu.

—————

Zpět