01.11.2020 00:00

2020 11 01 Dechow a Ostašov - dvě obce se společnou historií

Kdo chce pochopit přátelství Dechowáků a Ostašováků, musí se podívat na historii obou. V prosinci 1945 odešlo 108 tehdejších obyvatel Ostašova - vesnice v sudetech ležící na patě Ještědu v severních Čechách na sever Německa do pohraniční obce Dechow.
O 66 let později pátrali členové spolku Ostašova po těchto starousedlících i jejich potomcích. Po několika měsících dostali odpověď přímo od bývalého občana Ostašova pana Karla Wachtela. Rychle byl nalezen společný jazyk a členové spolku se vydali na cestu do jedné z nejhezčích obcí Německa do Dechowa, kde Karl Wachtel a další žijící bývalý Ostašovák pan Kurt Demuth našli druhý domov. Od té doby (od roku 2012) se navštěvují členové dechowského spolku a Spolku přátel Ostašova pravidelně každý rok. Jeden rok se setkávají v Ostašově a druhý rok v Dechowě. Setkání neprobíhají jen na úrovni formální, ale stali se z nich za ty roky blízcí přátelé. Kromě společného projektu nazvaného "Toulky minulostí " spoluprácují i v oblasti kulturní a sociální. Na české straně byli občané Dechowa přijati na radnici města Liberec se zápisem do pamětní knihy města. Členové ostašovského spolku přijali pozvání členky rady pro oblast Nordwest-Mecklemburg paní Kerstin Weiss a byla jim umožněna prohlídka zámku Schwerin. Je to jen malý výčet aktivit z předchozích let a nevyjadřuje, jak hluboké přátelství zde vyrostlo. 
 
V současné době spolupracují dechowští a ostašovští na tom, aby společné dějiny byly zaneseny do sochařského díla. 

—————

Zpět