14.09.2014 20:09

2014 09 14 Dny evropského dědictví v Ostašově a 200 let základní školy

Také v Ostašově bylo možné v rámci „Dnů evropského dědictví“ navštívit místní kulturní památku – Kostel sv. Vojtěcha. Návštěvníci zde mohli shlédnout výstavu ručních prací, kterou připravily babičky ze Spolku přátel Ostašova, dále výstavu keramiky nazvanou „Ostašov rukama dětí“. Prohlédnout si mohli i opravený původní hodinový stroj, věčné světlo nebo lustr. V případě zájmu jim byl podán výklad o historii a současném využití stavby. Přestože je Ostašov dále od centra města Liberec, kde bylo možné památky navštívit pěšky nebo k nim bylo možné dojet historickou tramvají či autobusem, našli se zájemci o prohlídku i zde. A nebylo jich málo. Největší zájem asi budil starodávný hodinový stroj z věže kostela.

Spolek přátel Ostašova má kostel v péči od roku 2012, pořádá zde různé benefiční akce pro jeho záchranu a účastní se celoevropských akcí, jakými jsou např. Betlémské světlo, Noc kostelů nebo právě zmíněné Dny kulturního dědictví. Prostory kostela ale třeba také využívá místní škola při předávání posledního vysvědčení vycházejícím žákům apod.   

Členové Spolku přátel Ostašova úzce spolupracují s učiteli a žáky zdejší školy, kteří se podílejí na některých jeho projektech. Jedním z nich jsou „Toulky minulostí“, které se zabývají historií Ostašova a blízkého okolí. Ve stejnojmenné publikaci vydané spolkem se uvádí, že zde v letech 1814-1815 byla vystavena škola. Od té doby děti nemusely docházet do vzdálenějších míst v okolí a školní rok 2014-2015 se tak stává významným mezníkem pro život v obci.

V tomto školním roce 2014-2015 tedy škola v Ostašově oslaví 200 let od svého vzniku, proto během Dnů evropského dědictví v parku u kostela zároveň proběhlo i zahájení ročních oslav tohoto výročí.  Děti nabízely ve stánku vlastní výrobky, byla zde umístěna výstava obrázků, ti nejmenší si pod vedením paní učitelky Lenky Novotné připravily krátké vystoupení pro rodiče a další návštěvníky této slavnosti. Všichni společně pak vysadili do parku 200 žlutých krokusů, které budou toto výročí připomínat snad ještě mnoho let.

Fotografie najdete v galerii v příslušném roce a datu.

—————

Zpět