2016 11 05 Historicky první setkání Ostašováků z celé ČR

05.11.2016 00:00

V sobotu 5. listopadu 2016 došlo k historicky prvnímu setkání Ostašováků z celé ČR - Ostašova u Liberce (který zastupovalo 13 členů Spolku přátel Ostašova), Ostašova u Třebíče (zastoupen 15 občany obce včetně starosty) a Ostašova u Kutné Hory  (ten byl hostitelem a střídavě se o hosty staralo 5 až 10 místních Ostašováků). Setkání se uskutečnilo na Obecním úřadě obce Staňkovice, jejíž je Ostašov součástí. Po přivítání a předání drobných darů (knih, informačních brožur, klíčenek, drobné keramiky apod.) došlo k vzájemnému představení činnosti a oblastí působnosti všech zúčastněných.

Hostitel připravil uvítací přípitek i bohaté občerstvení, pozval ostatní k návštěvě obce Staňkovice a především osady zvané Ostašov, kde právě probíhal výlov místního rybníka. Ten byl pro Ostašováky z „podještědí“ tedy z oblasti hor nevšedním zážitkem. Obecní úřad Staňkovice spravuje 5 osad (Staňkovice, Novou Ves, Chlum, Smilovice a Ostašov), dohromady v počtu cca 220 obyvatel, z toho Ostašov má 24 obyvatel. V současné době se soustředí především na budování kanalizace, chodníků a opravy komunikací, na jiné aktivity tak nezbývá moc finančních prostředků. Občané si zde tedy kulturní akce (maškarní, masopust, návštěvu divadel, muzikálů apod.) zajišťují sami. Jednotlivé osady mají vesnický ráz a nejbližším větším městem je Kutná Hora.

Ostašov u Třebíče je samostatnou obcí, která má cca 130 obyvatel. Stejně jako Staňkovický Ostašov nemá školu a obchod. Děti tak do školy dojíždí do okolních obcí, stejně jako většina obyvatel za prací. Také tady místní organizují mnoho akcí jako např. „Fichtl cup“, masopust, „Brnkohraní“ a další. V obci mají také rybník, výlov rybníka je tedy na rozdíl od libereckých součástí i jejich všedního života.

Ostašov u Liberce zastupovali členové Spolku přátel Ostašova, kteří představili nejen akce, jež pořádají (masopust, poutní slavnosti, adventní koncerty, návštěvy starousedlíků v Dechowě), ale také úspěchy, které se jim podařilo dosáhnout v péči o kostel sv. Vojtěcha. Za uskutečněné opravy nejen v tomto roce sklidili uznání a pochvalu od ostatních.

Dále návštěva probíhala ve velmi přátelském duchu. Rozhovory se týkaly především výměny zkušeností s pořádáním akcí, správy obce a došlo také k plánování širší spolupráce i dalšího setkání, které proběhne v Ostašově u Liberce. Spolek přátel Ostašova bohužel nemá zázemí v podobě vlastních prostor, kde by mohl hosty uvítat. Setkají se proto s ostatními v místní škole. Hosty chtějí členové spolku pozvat např. na prohlídku Ještědu, některého z místních pivovarů a vezmou je také na výlet do okolí. Setkání by se mělo uskutečnit v létě příštího roku.  

Toto setkání zorganizovali zástupci Ostašovů - Lucie Janglová (Ostašov - Staňkovice), Pavla Haidlová (Ostašov - Liberec) a Jaroslav Kabelka (Ostašov).

Více fotografií Najdete v GALERII