06.04.2018 20:37

2018 04 06 Jaro v Ostašově

Spolek přátel Ostašova působí v Liberci Ostašově od roku 2011 a pořádá zde zajímavé akce pro oživení místní komunity i pro záchranu ostašovského kostela sv. Vojtěcha, který má od roku 2011 v péči. Od jara do podzima se tu stále něco děje a některé akce již získaly věhlas dosahující mimo region.

Stejně jako v miulosti začal i tento rok Tříkrálovou sbírkou, která byla ukončena koncertem hudebního souboru Aliguis v kostele. Každoročně z této sbírky obyvatelé Ostašova a Karlinek spolu s návštěvníky koncertu napřímo podporují činnost Hospice sv. Zdislavy.

Následoval Ostašovský masopust, který má rok od roku čím dál větší návštěvnost a masopustní průvod je tak dnes v délce více než půl kilometru dlouhý. Kráčí v něm tradiční masky (Ras s Kobylou, Smrtka, Turci, Vojáci, Cikánky, Masopust, Nevěsta a Ženich, Bába s nůší, a další) v čele se starostou (M. Polách) a paní starostovou. Během sousedských zastavení s bohatým občerstvením odehrávají maškary scénky připomínající jejich role a význam pro život tehdejších lidí. Závěrem probíhá soud s Kobylou, které jsou na bedra naloženy místní hříchy jako například znečištění potoka, nepořádek, rozbité cesty apod. Kobyla je odsouzena a popravena, k radosti všech je ale následně oživena a tak společně všichni tančí a baví se do půlnoci, kdy vládu nad vsí opět přebírá pan starosta.

 

Další akcí, na kterou jste srdečně zváni jsou Ostašovské poutní slavnosti pořádané členy spolku od roku 2012. Akce připomíná tradiční poutní slavnosti, kdy se lidé scházeli k oslavě významné církevní osobnosti – tady konkrétně sv. Vojtěcha, kterému je místní kostel zasvěcen. Nejde tedy o klasickou pouť s kolotoči a houpačkami. Letos se konají 21. dubna od 13 hodin u kostela a v přilehlém parku. Po slavnostním zahájení bude sloužena sváteční mše, poté bude probíhat bohatý kulturní program. Vystoupí zde taneční soubor, hudební soubory i kapely.   

Pevně daným bodem programu se již stala připomínka historické události "bitvy u Liberce", která patří mezi významnější střety Sedmileté války a odehrála se v Ostašově a blízkém okolí 21. dubna roku 1757. Součástí slavností se  stala především proto, že má přímou spojitost se stavbou zdejšího svatostánku. Za utrpení spojená s bitvou dostali totiž místní občané finanční odškodnění a tyto peníze použili na stavbu dřevěné kaple, která byla později přestavěna na zděný kostel. Letos bude tedy opět možné navštívit dobový vojenský tábor tentokrát pod velením vojenského spolku CORPORAL, který vás zavede do historie nejen samotné bitvy, ale předvede vám i dobové uniformy nebo přehlídku zbraní. Chybět nebude ani ukázka přímého boje.

Nabízeno bude občerstvení v podobě domácích koláčů, guláše nebo grilovaných klobás od místního řezníka. Najdete zde upomínkové předměty vyrobené členy spolku, dětmi ze školy nebo lidmi z chráněných dílen. Výtěžek z akcí spolku je určen na opravy kostela a tak může mít dávný příběh pokračování: díky bitvě byl kostel postaven, díky připomínce bitvy a oživení tradice poutních slavností může být opravován. Bližší informace a fotografie z minulých ročníků najdete zde v galerii, vstupné je dobrovolné.

PH

—————

Zpět