20.03.2017 13:36

2017 03 20 Kostel sv. Vojtěcha - sedmiletá válka a obléhání Žitavy

Žitavu a město Liberec zasáhly události sedmileté války hned v několika rovinách. Jedna z nich vypovídá příběh, který spojuje bitvu u Liberce, kostel sv. Vojtěcha a vypálení Žitavy. Příběh započal dne 21. dubna roku 1757, kdy došlo na ostašovských polích pod Ještědem k velké bitvě – dnes známé pod názvem „bitva u Liberce“. V ní se utkala vojska dědičné země Habsburků o síle asi 16 000 mužů  proti vojskům pruským, na jejichž straně stálo asi 14 000 mužů. Během jednoho dopoledne na tomto místě padlo nebo bylo raněno více než 1 500 vojáků a také mnoho koní. Vojáci byli pohřbeni na úbočí Ještědu, důstojníci pak v Liberci, kam byli odváženi i ranění. Mezi raněnými posléze vypukla epidemie tyfu, která se rozšířila se i mezi liberecké měšťany a přinesla tak sebou další oběti. Smutnou skutečností je, že sedmiletá válka byla ukončena mírem, který znamenal potvrzení stavu před započetím válečného konfliktu.

Možná se teď ptáte, jakou roli v příběhu hraje kostel sv. Vojtěcha a nedaleká Žitava? Za utrpení, spojená s bitvou získali místní občané finanční odškodnění, které použili na stavbu dřevěné kaple. V té době zde totiž nebyl žádný svatostánek a Ostašováci chodili na mše do nedaleké Chrastavy. Dřevěná kaple sloužila svému účelu od r. 1771 do r. 1827. Postupem času totiž zchátrala a tak byla v roce 1833 přestavěna na zděný kostelík, který stojí v Ostašově dodnes. Kostel je zasvěcen sv. Vojtěchovi a na památku sedmileté války byly nad jeho vchodem zazděny dvě dělové koule. Stavba prošla několika rekonstrukcemi a opravami, v posledních letech ale nebyla nijak využívána a chátrala.

Od roku 2011 má kostel v péči Spolek přátel Ostašova, který zde pořádá různé akce pro jeho záchranu. V kostele se díky činnosti spolku podařilo nově rozvést elektřinu, provést sanaci omítek, opravit věčné světlo, původní oltář, lustr, harmonium, kostelní lavice, kostelní věžičku i hodinový stroj. Během prací na opravě hodinového stroje byli členové spolku překvapeni nezvyklým tvarem závaží. Po bližším přezkoumání bylo více než jasné, že zde jako náhradní materiál byla použita dělová koule. Po válce byl obecně nedostatek surovin a lidé byli zvyklí využít pro svou potřebu, co bylo k dispozici. Koule na závaží má jiný rozměr, než měly dělové koule, které byly vystřeleny během bitvy na zdejších polích nebo zazděny nad vchodem do kostela. Je větší a podobná dělovým koulím, které byly stříleny z velkých děl (tzv. moždířů) při obléhání Žitavy o pár měsíců později. A bylo jasno. Hodinový stroj byl vyroben v Žitavě a místní hodinář při výrobě použil jako závaží jednu z dělových koulí, kterých bylo tehdy v jeho městě nepočítaně. Tím se zatím příběh uzavírá. Události kolem kostela i jeho inventáře teď připomínají nejen bitvu u Liberce, ale i obléhání a následné vypálení nedaleké Žitavy.

Spolek přátel Ostašova kromě oprav kostela a pátrání po historii oživuje i místní tradice. Pořádá dnes již vyhlášený Ostašovský masopust, adventní koncerty, v kostele jsou znovu slouženy mše, konají se zde svatby i pietní obřady, obnoveno bylo také pořádání poutních slavností. Během nich jsou formou dobového vojenského tábora, přednášek a dalších atrakcí události z období sedmileté války připomínány. Letošní slavnosti budou probíhat 22. dubna 2017 od 11 hodin u kostela sv. Vojtěcha v Liberci - Ostašově. Kromě výše jmenovaných lákadel je připraven další program, jehož součástí budou koncerty, taneční vystoupení, hry a soutěže pro děti. Mezi účinkujícími budou i hosté z Německa - Akkordeon Orchester z Olbersdorfu. Členové spolku letos připomenou výročí 260 let od obou událostí - bitvy u Liberce (21. 4. 1757) a vypálení Žitavy (22-23. 7. 1757). Na akci nebude chybět občerstvení v podobě domácích koláčů, grilovaných klobás i dobrého českého piva.

Pavla Haidlová – předsedkyně spolku   

—————

Zpět