15.01.2015 13:24

2015 01 15 Křížová cesta z kostela sv. Vojtěcha

Od roku 2008, kdy již bylo  plánováno založení spolku, došlo k postupnému jednání i s církevními zástupci a sepsán movitý majetek, který by zůstal buď součástí kostela sv.Vojtěcha či byl uskladněn v archivu farnosti, případně  umístěn do jiného vhodnějšího prostoru. 

Tak se ocitly např. ostašovské varhany po celkové opravě v kapličce U Obrázku v Ruprechticích nebo vzácné deskové betlémské figury v depozitu Severočeského muzea v Liberci. Jedním z nálezů v půdních prostorách chátrajícího kostela byl malý balíček, ve kterém byla objevena neúplná a poškozená Křížová cesta z roku 1821, kterou neznámý autor vytvořil tzv. podmalbou na sklo. Tato byla jako vzácný soubor též archivována církví. Se souhlasem pana arciděkana R. Jurnečky byla poskytnuta v loňském roce  k fotodokumentaci členům spolku, a ta následně posloužila jako předloha pro umělecké zpracování věrné repliky zbytků malby.

původní obrázky
 
 
rozpracovaný obrázek
 
Podmalba na skle je prastará a na představivost velice náročná malířská technika, kdy se z rubové strany maluje na průhledné sklo. Tato práce byla po dohodě  zadána mladému grafikovi z Liberce R. Kučerovi, který na její realizaci již několik měsíců pracuje. Podařilo se opatřit stará skla z roku 1880, aby se i materiál přiblížil co nejvíce době, kdy Křížová cesta vznikla. Podmalba je vytvářena z volné ruky podle zmíněné fotopředlohy. 
Obrázky, které se nedochovaly, budou domalovány podle  jednotlivých zastavení do celkového počtu 14 ks. Realizaci díla podpořila nadace Preciosa. V rámci Ostašovských poutních slavností budou kopie obrázků vystaveny v prostorách kostela. 
 
 
 
 
 

—————

Zpět