12.06.2024 01:20

Místo osadních výborů město zřizuje místní komise

 Už víme, proč jsme tak dlouho čekali na zřízení osadního výboru. Než jsme ho v Ostašově a Horní Suché stačili zřídit, došlo k zásadní změně ze strany města, a to ke zrušení všech dosavadních osadních výborů s tím, že se nově budou zakládat MÍSTNÍ KOMISE (dále jen "MK"). 

Již dnes se mohou občané města Liberec hlásit do těchto komisí, které budou postupně dle zásad MK zřizovány. Změna formy osadních výborů na místní komise byla preferována z toho důvodu, že podle výkladu ministerstva by muselo územní vymezení osadního výboru kopírovat hranice městské části. To ale nedává smysl, zejména v centru města. Městské části totiž vychází z historických hranic městských čtvrtí a připojených obcí, dnes už ale město funguje úplně jinak. 

Díky změně formy na místní komise je možné hranice územní působnosti vymezit smysluplněji. Zastupitelstvem byly schváleny Zásady pro činnost místních komisí. Statut budou mít jednotlivé místní komise pak schválen v unikátní podobě při svém ustavování.

 

—————

Zpět