11.07.2016 14:26

2016 07 11 Návštěva OSTAŠOVA na Vysočině

O tomto víkendu zamířili zástupci Spolku přátel Ostašova do OSTAŠOVA u Třebíče navázat nové partnerství. V České republice jsou celkem 3 Ostašovy  - jeden je součástí města Liberec jako jeho XXII. část a žije zde 600 obyvatel (zde působí Spolek přátel Ostašova), druhý je samostatnou obcí na Vysočině v okrese Třebíč s počtem cca 130 obyvatel a třetí je součástí obce Staňkovice u Kutné hory, kde žije zhruba 30 obyvatel.

První setkání zástupců obyvatel Ostašova u Liberce a u Třebíče probíhalo v na Vysočině od pátku do neděle 8. – 10. července. Po vřelém uvítání starosta obce Ostašov Jaroslav Kabelka zástupcům Spolku přátel Ostašova představil místostarostku, knihovnici a zástupce místního sboru dobrovolných hasičů. Poté zavedl hosty do své kanceláře, kde jim předal informační materiály týkající se obce a okolí a drobné dárky, zavedl je na prohlídku knihovny, nově opraveného kulturního domu a ukázal jim také  nově vybudované hřiště.

Po ubytování hostů z Liberce v nedaleké obci Lipník se zástupci obou Ostašovů sešli v místní restauraci, kde došlo k představení činnosti Spolku přátel Ostašova, která spočívá především v pořádání akcí na záchranu ostašovského kostelíka, v získávání informací o historii městských částí, kde spolek působí (Ostašov, Horní Suchá a Karlinky) a také v navazování partnerství s bývalými rodáky, spolky s podobnou činností apod. Panu starostovi, zástupci sboru dobrovolných hasičů a místnímu spolku Výletníci předala předsedkyně Spolku přátel Ostašova Pavla Haidlová drobné dárky, informační materiály a knihu o Liberci. Během následné neformální diskuze byly získány zajímavé informace. Stejně jako v Ostašově u Liberce i na Vysočině pořádají masopust, festivaly, fichtl cup a jiné podobné akce a tak došlo k výměně zkušeností i nových podnětů. Nechyběly ani informace týkající se rozdílů mezi tím, jak funguje obec proti okrajové městské části, o výhodách či nevýhodách a možnostech těchto zřízení.

Druhý návštěvní den byl dnem poznávacím. Starosta obce zajistil pro občany Ostašova i zástupce spolku autobus, který je zavezl nejprve do muzea Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích (jeden z atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha) a poté do okresního města Třebíče. Zde byl zajištěn výklad o historii města ukončený prohlídkou náměstí a unikátně zachovalé židovské čtvrtě, která byla zařazena v r. 2003 na Seznam světového dědictví UNESCO spolu s Bazilikou sv. Prokopa. Po návštěvě baziliky následoval oběd s ochutnávkou piv z místního pivovaru Urban. Dalším místem výletu byla prohlídka kozí farmy v Ratibořicích a návštěva vesničky Boňov, odkud pocházeli Michal Kratochvíl, František Pelán a František Durda, kteří byli v červnu 1944 na jaroměřické radnici odsouzeni k trestu smrti za přechovávání parašutistů ze skupiny Spelter.

Večer se „Ostašováci“ i přespolní sešli v kulturním domě, kde společně ochutnali dobré víno a jídlo, které navařily místní dámy. „Spolkaři“ se utkali s družstvem Ostašováků v hasičské soutěži a získali přátelský pohár za I. místo. Poté se zpívalo za doprovodu několika kytar, banja a basy, což je akce, která je pravidelně v Ostašově pořádána a místními nazývána BRNKOHRANÍ. Výměna informací a zpěv pokračovaly až do pozdních večerních hodin.  

V neděli ráno zástupci Spolku přátel Ostašova ještě navštívili kostel v obci Lipník, místní hřbitov, prošli si naposledy Ostašov, zastavili se u rybníka, chovatelky koní a rozloučili se. Příští rok zamíří Ostašováci z Vysočiny na návštěvu Liberce.  

fotografie z akce najdete v GALERII

—————

Zpět