09.04.2011 18:00

1. členská schůze

Dne 9.4.2011 se konala schůze týkající se přijetí a registrace nových členů Spolku přátel Ostašova..  

Byl zvolen výbor Spolku a  stanovena výše registračního a členského příspěvku.

Registrační poplatek:               50,- Kč

Roční členský příspěvek:         200,- Kč

—————

Zpět