25.03.2013 20:38

O libereckém letišti

Sotva skončil neúspěchem záměr prodat letiště ve veřejné soutěži, už má vedení města na stole variantu další. Tentokrát je v hlavní roli firma Czechvision Holding a.s., která má nedohledatelnou vlastnickou strukturu (20ks akcií na majitele v hodnotě á 100 000,- Kč). Zeptal jsem se tedy předsedkyně Spolku přátel Ostašova Pavly Haidlové (PH) a předsedySpolečnosti občanů Machnína Milana Poršeho (MP), co oni říkají na plánovaný prodej letiště.

1. Jak se stavíte k zamýšlenému prodeji letiště? Město se pokoušelo prodat letiště ve veřejné soutěži, nyní přišla nabídka od firmy Czechvision Holding a.s., která ale vyvolává řadu otazníků.

MP: Podle informací, které jsme zatím získal je majetková struktura firmy Czechvision Holding nejasná. Nevíme, kdo za ní stojí a základní kapitál 2 miliony negarantuje, že na takto velký projekt dosáhnou. Navíc nejsou veřejně dostupné žádné reference a informace, které by o této firmě něco vypovídaly. Pokud chce město tyto pozemky prodávat transparentně, tak nechť tak klidně činí, ale mělo by se zamyslet nad tím, zda by Liberci více nepomohlo, kdyby se pozemky kolem letiště využily jinak a zůstalo zachováno jen sportovní letiště.

PH: V Ostašově bychom uvítali, kdyby zůstalo jen sportovní letiště. Jde totiž o jedny z posledních ploch, které se dají využívat k rekreaci. Hodně lidí tam chodí na procházky se psy, rodiče s dětmi tam na podzim pouští draky. Na druhou stranu chápeme, že jde o pozemky, jejichž prodejem může město získat nemalé peníze. Nebránili bychom se tomu, kdyby někdo využil brownfield slévárny v Ostašově, stejně jako bychom nebránili v prodeji pozemků současného letiště na rodinnou zástavbu, protože tak by město prodejem získalo výrazně více než 107 milionů, které požadovalo ve veřejné soutěži.

2. Když tu byla řeč o rekreačním využívání letiště, tak zástupci Aeroklubu říkali, že mají za rok asi 6000 pohybů, z čehož asi polovinu tvoří pohyby Aeroklubu. Jak jsou tyto pohyby rozloženy v průběhu roku? 
MP: V zimě rozhodně tolik vzletů není, protože ta vzletová plocha je nezpevněná, ale přes léto to poměrně dost žije. Časem klidně může narůst balónové létání, nevím, jestli je to vhodná plocha pro starty, ale pro přistání určitě. Takže tomu by se nikdo nebránil. Navíc je potřeba říci, že v současné době není na letišti noční provoz, což by se asi změnilo, pokud by byl realizován záměr Czechvision Holding a.s. a to by se nám rozhodně nelíbilo. A v neposlední řadě – kousek od letiště je koňská farma a těžko si asi představit, že by letadla přistávala cca 30 metrů od koní.

3. Nebojíte se třeba toho, že když je ta plocha využívána k rekreaci, že by tam mohlo dojít k nějakému úrazu? Přece jen – přistávající bezmotorové letadlo není slyšet. 
PH: Zatím tam, pokud vím, k žádnému neštěstí nedošlo, všude jsou umístěny cedule zakazující vstup, takže každý vstupuje na plochu letiště na vlastní nebezpečí. Ale myslím si, že by se Liberec měl více zaměřit na cestovní ruch – například i areál slévárny by se mohl využít na jako rekreační objekt.

MP: Vzhledem k tomu, že se v liberecké nemocnici postaví heliport, tak to provozu na libereckém letišti uleví. Protože teď se klidně může stát, že je nahlášen přílet nějakého letadla, ale současně bude přistávat vrtulník záchranné služby, tak taková situace je mnohem nebezpečnější, než když tam někdo venčí psa nebo pouští draka.

4. Pan náměstek Šolc mi při rozhovoru řekl, že Liberec letiště potřebuje, protože každé větší krajské město má letiště. Myslíte si, že je nutné plochy současného letiště zachovat jako letiště nebo že je lepší využít je jinak?
MP: Jestliže to letiště vypadá tak, jak vypadá (nezpevněná travnatá plocha) a máme letiště v Hodkovicích, u Mnichova Hradiště, v Hoškovicích a je tedy kolem dostatek menších letišť, tak zrušit liberecké letiště nevidím jako problém. Dostupnost těchto letišť je dobrá a argument, že každé větší krajské město má letiště, je prostě nesmysl.

PH: Je potřeba si také uvědomit, že na těchto pozemcích je jedna z nejkvalitnějších půd v Liberci. V době, kdy je prosazován trend prodeje regionálních produktů a s ním spojená podpora rozvoje malých farem nebo drobných řemesel, není rozumné zbavovat se nebo znehodnocovat kvalitní půdu, kterou bychom pro něco podobného mohli v budoucnu využít. A pokud by zde měl být realizován záměr Czechvision Holding a.s. nebo jemu podobný – jsme určitě proti celodennímu (tedy i nočnímu) provozu, protože lidé se do této části Liberce stěhovali právě proto, že to je klidná oblast na kraji města.

5. Byla tady řeč o tom, že by vám nevadilo využití brownfieldu slévárny pro průmyslové využití a že i část pozemků současného letiště by se takto dala využít. Stálo by za to oslovit vedení města se záměrem využití těchto prostor? Mělo vedení města snahu s vámi jednat před plánovaným prodejem letiště? 
PH: Ohledně prodeje nebo jiného využití letiště s námi nikdo nejednal. 
MP: Tady by byla odpověď téměř beze slov. Oni se s námi baví a dokonce slibují (a to se netýká jen Ostašova nebo Machnína) a snaží se udržet ten dojem, že komunikace probíhá. Ale nakonec dojdeme k tomu, že se dozvíme „Ano, vy chcete, aby to bylo takhle, ale bude to tak, jak řekneme my“. Takže se necháme překvapit, s čím nyní přijdou.

6. V současné době probíhá v Liberci sběr podpisů pro vypsání referenda proti prodeji letiště. Jak se k tomu stavíte? 
PH: My jsme se aktivně zapojili, oslovujeme lidi a zatím můžeme říci, že o věcech, jako je prodej strategického majetku města chtějí spolurozhodovat.

MP: Myslím si, že pro obyčejné lidi je těžké to pochopit. Ty podpisové archy jsou nadepsané referendum, takže to je trochu zavádějící. Pak je tu problém s tím, že lidé vědí, jak je Liberec zadlužený a myslí si, že pokud se letiště nebo technické služby prodají, tak že budou dlužit méně. To ale není pravda – pokud by se prodaly Technické služby, tak by ty služby, které nyní městu poskytují, byly pro město výrazně dražší a město by na tom ve finále prodělalo, stejně jako dodatečně vedení města pochopilo, že Eltodo nebyla ta správná cesta.

Autor: Pavel Felgr

—————

Zpět