20.12.2013 15:45

2013 12 20 Oprava lustru a hodinového stroje v kostele

Od r. 2011 má SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA v péči kostel sv. Vojtěcha. Každoročně zde pořádá poutní slavnosti, adventní i jiné koncerty, výstavy betlémů, obrazů, divadelní představení, Noc kostelů apod. Koncem roku - během adventních koncertů seznamují členové spolku místní občany a hosty s dílčími úspěchy. Také letos byly připraveny "žhavé novinky". Během roku se podařilo získat prostředky na opravu věčného světla a původního lustru v kostele, dále na opravu původního hodinového stroje a pořízení nových ceiferníků.
 
Práce na opravě lustru a věčného světla provedly pod odborným dozorem p. profesora Siebra studentky Střední umělecko-průmyslové školy v Kamenickém Šenově. Nejen jim patří velké poděkování, ale také Nadaci Preciosa za poskytnuté finanční prostředky. Lustr byl slavnostně rozsvícen během 2. Adventní neděle.
 
Velkým překvapením bylo i představení a vystavení opraveného původního hodinového stroje. Odborné práce provedl pan Tomislav Plzenský, ciferníky vyrobila pražská firma Gaen. Děkujeme p. Plzenskému za trpělivou a pečlivou práci, pravidelné natahování :-) a hlavně za to, že po několika desetiletích naše ostašovské hodiny zase tikají. Velké poděkování patří i Nadaci OF za nemalou finanční výpomoc. 

—————

Zpět