22.04.2017 17:24

2017 04 22 Ostašovské poutní slavnosti - bitva u Liberce 260 let

Letošní Ostašovské poutní slavnosti nabídly návštěvníkům bohatý program, kterým se jako nitka vinula připomínka výročí 260 let od bitvy u Liberce (Ostašova). Záštitu nad slavnostmi převzala členka rady Libereckého kraje Květa Vinklátová a náměstkyně primátora města Liberce Ing. Karolína Hrbková. Slavností se zúčastnili členové ze Spolku přátel mandavské kasárny (Německo), kteří členům Spolku přátel Ostašova přivezli dar ve formě modelu kostela sv. Vojtěcha (v měřítku 1:50). Akce byla slavnostně zahájena přivítáním hostů a nástupem vojsk, která následně provedla malou rekonstrukci bitvy. Ta proběhla stejně jako před 260 lety mezi Ještědem a Keilovým vrchem. Za rakouskou stranu se bitvy účastnily jednotky: Infanterie Regiment Wied - Runkel (Praha) a Infanterie Regiment Salm - Salm (Hradec Králové), za pruskou stranu: Královský pěší pluk č.26 von Meyerinck (Brno). Podívaná to byla velmi poutavá, ukázka bojů totiž probíhala na menší rozloze, než bývá zvykem, a tak se návštěvníci ocitali téměř v centru dění. A to nejen během ukázky bitvy, ale i po celou dobu slavností, kdy vojáci ze SHŠ Corporal  procházeli mezi lidmi, sehrávali zde drobné scénky nebo s nimi tančili před podiem v parku u kostela. 

Samotné ukázce bitvy předcházelo slavnostní odhalení pomníku vojákům padlým v bitvě u Liberce. Pomník je umístěn vedle kostela, na jehož místě původně  stála dřevěná kaple. Tu nechali místní lidé vystavět za peníze, které získali jako odškodnění za útrapy, které je potkaly v této bitvě. Slavnostní řeč přednesl vojenský kaplan Petr Šabaka, odhalení pomníku proběhlo za účasti nám. primátora města Liberec Ing. Karolíny Hrbkové a předsedkyně spolku Pavly Haidlové. Na pomníku je umístěn nápis v tomto znění:

Součástí bohatého programu slavností byly soutěže, kvízy, hry pro děti ve spolupráci s KV knihovnou v Liberci a pohádka "Hvězdné dálky" v podání Rudy Hancvencla. Na pódiu a v kostele se vystřídala různá hudební či pěvecká seskupení - ALIQUIS, AKKORDEON ORCHESTER, CAPELLA REDERNA, MATYLDA a TYLDA, dobové tance předvedly členové souboru VILLANELLA. Slavnostní mši ke cti sv. Vojtěcha sloužil vojenský kaplan Petr Šabaka, který celou akci také moderoval. V kostele a v přilehlém parku probíhala výstava, kde si návštěvníci mohli prohlédnout dobové zbraně, modely historických staveb a dozvědět se například více o příběhu dělové koule z nedaleké Žitavy a hodinovém stroji v kostele. Výstava nazvaná  "Bitva u Liberce - 260 let" je součástí projektu, jež byl podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Více informací o projektu najdete ZDE

Na slavnostech mohli návštěvníci mimo jiných lahůdek a dobrého piva ochutnat i nevšední speciality jako např. Ostašovské nebo Žitavské dělové koule, Kus vojenského kabátce, Kobylinec, Koňskou podkovu a další. Přes nepřízeň počasí po celý den panovala skvělá nálada. Akce trvala do pozdních večerních hodin, kdy hostům k zábavě i tanci hrála  kapela GRIZZLIES. 

Fotografie najdete ZDE

—————

Zpět