24.03.2016 00:38

2016 03 24 Ostašovské poutní slavnosti

Akce je pořádaná členy Spolku přátel Ostašova od roku 2012 a připomíná tradiční poutní slavnosti, kdy se lidé scházeli k oslavě významné církevní osobnosti. Nejde tedy o klasickou pouť s kolotoči a houpačkami. Ostašovské poutní slavnosti jsou pořádány ke cti sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen místní kostel (od r. 2011 v péči spolku). 

Po slavnostním zahájení v 11 hodin byla sloužena mše, poté probíhal v kostele sv. Vojtěcha v Liberci Ostašově a přilehlém parku bohatý kulturní program. Vystoupíl zde např. taneční soubor VILLANELLA, soubor MUSICA VIVA, ženský sbor CANTEMUS, ale také třeba známý jablonecký O´ BAND. Večer hrála k tanci i poslechu frýdlantská skupina BEZCELER. Pro děti byla připravena pohádka, soutěže o ceny nebo oblíbené malování na obličej.

Pevně daným bodem programu se stala připomínka historické bitvy, která patří mezi významnější střety Sedmileté války. Odehrála se na ostašovských polích a v blízkém okolí dne 21. dubna roku 1757 a je připomínána v rámci poutních slavností, protože má přímou spojitost se stavbou místního kostela. Za utrpení spojená s touto bitvou totiž dostali místní občané finanční odškodnění a tyto peníze použili na stavbu dřevěné kaple (1771), která byla později přestavěna na zděný kostel (1833), který má dnes spolek v péči. 

Letos bylo během slavností opět možné navštívit dobový vojenský tábor - tentokrát pod velením spolku historického šermu CORPORAL, který návštěvníky akce zavedl do historie nejen samotné bitvy, ale předvedl a popsal dobové uniformy nebo historické zbraně. Nechyběla ani ukázka přímého boje nebo života vojáků v táboře. Dalšími aktéry předváděcí akce byli dělostřelci z České Lípy a vojáci z Jeseníku. Rekonstrukci bitvy plánuje Spolek přátel Ostašova zorganizovat v mnohem větším měřítku příští rok, kdy chce zároveň upozornit na významné výročí bitvy- 260 let. 

Jako každý rok bylo nabízeno občerstvení v podobě domácích koláčů, guláše nebo grilovaných klobás od místního řezníka. Výtěžek z akce je určen na opravy kostela. Dávný příběh má tedy pokračování: díky bitvě byl kostel postaven, díky připomínce bitvy a oživení tradice poutních slavností může být opravován a znovu ožívá i život kolem něj. 

—————

Zpět