24.02.2016 13:48

2016 03 24 Příměří je lepší než bitva

Dne 15. ledna 2016 vyšel v LD článek týkající se rekonstrukce historické bitvy, kterou spolek organizuje v Ostašově od r. 2013. V článku se k tématu vyjadřoval bývalý čen spolku p. Pimek (dnes zaměstnanec spol. ARCHA13), který v něm uvedl některé skutečnosti nepravdivě a vznesl i vážné obvinění. Spolek přátel Ostašova proto na článek reagoval vydanou tiskovou zprávou ZDE uvedenou. K ní se vyjádřil ředitel spol. ARCHA13 ZDE. Spolek přátel Ostašova v této věci naposledy krátce reaguje vydanou tiskovou zprávou dne 24. 2. 2016 níže uvedenou a dále se k celé věci již nechce veřejně vyjadřovat.  

 

Příměří je lepší než bitva

V reakci předsedkyně Spolku přátel Ostašova na novinový článek ze dne 15. 1. 2016 nebylo nikde uvedeno, že si spolek nárokuje prvenství připomínky historické bitvy u Liberce z roku 1757. Nikdo také nerozporuje fakt, že Severočeské muzeum v Liberci upozornilo na 255. výročí této bitvy v roce 2012 ani skutečnost, že se Mgr. Petr Brestovanský (archeolog a vedoucí odd. SČ muzea v Liberci) dlouhodobě zabývá historií, historickými bitvami a má v tomto směru hluboké znalosti i zkušenosti. Také se zde neuvádí, že ARCHA13 či jiné subjekty používají fotografie spolku, jen že některé z nich byly pořízeny na akci v Ostašově. 

Spolek konstatuje, že jako první upozornil na spojení bitvy se stavbou ostašovského kostela a jako první také zorganizoval ukázku bitvy u Liberce s více než stovkou vojáků na autentickém místě za pomoci svých členů, přátel a sousedů. K oslovení vojenských spolků pro tento účel využil kontaktů z řad svých členů. S nápadem připomenout bitvu u Liberce v rámci Ostašovských poutních slavností přišla v roce 2012 předsedkyně spolku na základě studia materiálů týkajících se historie ostašovského kostela. V roce 2013 spolek organizuje poprvé rekonstrukci bitvy v Ostašově - nikoliv v r. 2012, jak je uvedeno v reakci na článek, kde se jedná o překlep, za který se omlouvá, pravdivě zde ale uvádí, že v tomto roce bitvu připomene již po čtvrté. Akce se řadí mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější aktivity spolku, má mezinárodní účast a vysokou návštěvnost. Díky tomu mohl spolek spolufinancovat nebo zcela financovat další opravy kostela či jeho inventáře. 

Spolek přátel Ostašova se v roce 2012 rozhodl vydat informační brožuru pojednávající o bitvě u Liberce. Mgr. Petr Brestovanský tento nápad vítal stejně jako organizaci rekonstrukce bitvy na autentickém místě. Aktivity spolku v tomto směru do předloňského roku také podporoval, za což mu bylo vysloveno uznání a poděkování. Spolu se svou kolegyní z muzea Mgr. Michaelou Bradáčovou se podílel na tvorbě textů a jsou v tiráži uvedeni jako spoluautoři (vydáno počátkem r. 2013). Oba jmenovaní a předsedkyně spolku Pavla Haidlová svou práci odvedli jako nadšenci pro věc zdarma. Grafický návrh a další náklady spojené s vydáním brožury byly objednány a řádně zaplaceny. 

Z uvedeného vyplývá, že nápad připomenout bitvu u Liberce se zrodil přibližně ve stejné době v muzeu (z hlediska historického) i ve spolku (z hlediska propojení stavby kostela s bitvou). Následně došlo k propojení obou aktivit a vzájemné spolupráci. To je naprosto logické a správné vyústění činnosti lidí majících společný zájem a nadšení pro věc.  Spolupráce mohla v podobném duchu i pokračovat. Do hry však vstupuje nový subjekt.

ARCHA13 - má spoustu zajímavých projektů. Pokud mezi ně chtěla zařadit ukázku historické bitvy, mohla si vybrat silnější téma pro tento rok Prusko-rakouskou válku z r. 1866, která má letos velmi významné kulaté výročí 150 let (probíhala částečně u Vratislavic a Dlouhého Mostu, což je i místně bližší dnešnímu areálu Vesec) a nikoliv událost, které se věnuje spolek úspěšně  již několik let a má návaznost na Ostašov a jeho kostel. Acrha13 mohla mít svůj vlastní příběh a město i kraj se mohly prezentovat ne jednou, ale hned dvěma zajímavými akcemi.  

Pokud má Spolek přátel Ostašova společnosti ARCHA13 něco za zlé, pak zbytečné vyvolávání negativních emocí a nedorozumění spojených s tím, že vyhlášenou akci spolku s dobrými referencemi vytrhuje z místa, kde se zrodila a lidem, kteří stáli u zrodu a pro něž je tato konkrétní akce srdeční záležitostí. Dále pak skutečnost, že si pro pořádání „své“ akce, kterou mylně prezentuje jako 4. ročník, zvolila stejný termín, což může být pro mnohé (účinkující, návštěvníky a další subjekty) zavádějící. Mnozí v této souvislosti mluví o chybějící vůli ke spolupráci, ale věřte, že nabídka ze strany spolku směrem k řediteli i předsedovi správní rady ARCHY13 byla vyslovena. Spolek měl navíc od bývalého člena (dnes zaměstnance ARCHY13) osobní příslib, že bitvu ze spolku nevyvede. Přesun bitvy do Vesce byl přesto domluven a to za zády členů spolku, kteří se o této skutečnosti dozvěděli až před vydáním článku v novinách a tak mohou už jen reagovat na vzniklou situaci a množící se dotazy. 

Pavla Haidlová - Spolek přátel Ostašova

—————

Zpět