01.06.2023 15:54

2023 06 01 SETKÁNÍ PRIMÁTORA A ČLENŮ RADY S OBČANY OSTAŠOVA

Na Den dětí bylo naplánováno setkání primátora a členů rady města s občany Ostašova v místní škole. Vzhledem k tomu, že se většina rodičů věnovala v tento den svým dětem, byla účast o něco nižší, ale rodiče měli na jednání své zástupce, kteří tlumočili i jejich dotazy týkající se zejména rozdělení 6. třídy na dvě z důvodu vysokého počtu žáků v tomto ročníku a následného zvýšení kapacity školy do budoucna. Debatovalo  se tedy nejdříve o přístavbě školy, spádovosti a narhovala různá řešení. 

Předsedkyně Spolku přátel Ostašova Pavla Hnyková Haidlová dala podnět na úpravu centra Ostašova podle zpracovaného projektu "Místo kde žiju". Ten obsahuje přemístění kontejnerů na tříděný odpad mimo centrum této městské části, dále vybudování nových parkovacích míst, kterých je v Ostašově díky nedávnému zvýšení kapacity místní MŠ žalostně málo a revitalizaci centra Ostašova včetně dvou parků a dětského hřiště (navrhováno je např. sjednocení povrchů,  výsadba keřů a květin, namísto kontejnerového stání umístit lavičku a  informační ceduli se zajímavými místy nebo událostmi, které se týkají Ostašova, více herních prvků,  malá naplavka... aj.).

Dále připomněla, že již od roku 2014 spolek ve spolupráci se školou a školkou (tehdy šlo ještě o dva nezávislé subjekty) jedná o vybudování chodníků v Ostašově a to především od konečné zastávky MHD ke škole, dále mezi školami a také od školy k zastávce MHD (ten byl jako jediný vybudován v roce 2018). 

Předsedkyně spolku dále sdělila, že navrhovaný a na jednání představený projekt týkající se navýšení kapacity ZŠ považuje za nevhodný. Nejenže zničí současný ráz centra Ostašova, ale i historicky významnou a cennou budovu. Navrhla, aby se současná budova pro II. stupeň ZŠ využívala jako klub spolku (kterému zázemí pro aktivní činost dlouhodobě a bytostně chybí), dále pro zájmové aktivity školy i jako pobočka knihovny (o kterou Krajská knihovna v Liberci dlouhodobě usiluje). Tím by zůstalo zachováno hřiště i historicky významná a cenná stavba. 

Paní Hnyková Haidlová navrhla, aby se druhý stupeň vybudoval na hřišti - louce, kterou v současné době využívají karlinští hasiči. Ti mají, dle slov pana náměstka Lenerta v územním plánu rezervovanou jinou plochu, která je vhodná pro jejich potřeby a nebyli by tedy nijak ochuzeni. Vybudováním nové školní budovy na současné hasičské louce by zároveň bylo odstraněno hned několik zásadních problémů: uvolnilo by se přetíženému centru, nová budova II. stupně by splňovala potřebné parametry pro výuku a byla by jistě řešena i včetně potřebných parkovacích míst, děti by nemusely přecházet mezi budovami po rozbitém chodníku na obědy, zůstalo by jim hřiště u dolní školy atd.

Občané dále řešili např. nevyhovující zastávky MHD, příjezdové komunikace ke svým domům, umístění zrcadel, zmírnění dopravy na ul. Karlovská, paní Hnyková Haidlová za spolek urgovala nutnou opravu střechy kostela sv. Vojtěcha. Pan Chmelík mj. uvedl, že město jedná o nás bez nás a nezabývá se našimi skutečnými potřebami a problémy, spíš přinásí do místa problémy nové. 

Zaslaný zápis najdete ZDE

—————

Zpět