12.11.2017 22:04

2017 11 12 Spolek a 15. Liberecké psychologické dny

Tři členové našeho spolku se zúčastnili tradiční akce pořádané Pedagogickou sekcí České asociace sester ve spolupráci se Střední zdravotnickou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Liberci. Celostátní konference proběhla v multimediálním sále KULK. Zúčastnilo se celkem 248 posluchačů a 22 aktivních účastníků. Mezi vzácnými hosty byl přivítán MUDr. Přemysl Sobotka- člen Rady Kraje, Mgr. Blanka Ptáčková z odboru zdravotnictví KULK, Jana Hejret Vojtková – členka činohry DFXŠ, Kpt. Mgr. Jana Blažková KŘP LB.  Všechny příspěvky se týkaly vzájemného působení člověka na člověka. Velkou radost udělalo všem účastníkům hudební vystoupení dětí a pracovníků Jedličkova ústavu v Liberci, kteří vystupují pod názvem Rachot band.

Za spolek vystoupila Pavla Haidlová s příspěvkem „Sejděme se na návsi“, ve kterém posluchačům přiblížila aktivity a úspěchy našeho společného snažení. Kpt. Petr Šabaka S.T.B., alias velebníček, zdařile demonstroval „Kde se skrývá duchovní rozměr“. Organizátorem a odborným garantem konference byla Ilona Kopecká.

     

Ilona Kopecká

 

 

Ilo

 

—————

Zpět