26.10.2016 13:10

Spolek přátel Ostašova navštívil partnerský Dechow

Spolek přátel Ostašova v rámci svého projektu nazvaného “Toulky minulostí” pátrá po minulosti Ostašova a jeho okolí. V roce 2011 získal kontakt na bývalé rodáky, kteří v r. 1945 odešli z Ostašova na sever Německa do malé obce zvané Dechow. Od té doby se s těmito rodáky, jejich potomky, ale i se zástupci tamního spolku a starostou obce panem Bernardem Hotzem pravidelně setkávají. Jeden rok v Německu, druhý rok v Čechách.

 

V letošním roce navštívili zástupci Spolku přátel Ostašova Dechow již po třetí. Při každé návštěvě se během setkání otevírají další nepoznané příběhy a historky z minulosti. Vždy je na každé straně připraven bohatý program, během kterého zúčastnění vzájemně poznávají nejen sebe, ale také místa a okolí, odkud pocházejí. Tradiční bývá obdarování hostitelů něčím typickým pro některou z oblastí těchto vzájemných setkávání.

Během první návštěvy Dechowáků v Ostašově obdrželi členové spolku dechowské růže. Ty zasadili u kostela sv. Vojtěcha, který mají v péči. Na oplátku dovezli ostašovští do Dechowa informační ceduli, která již druhým rokem v Dechowě ukazuje směr i jeho vzdálenost od Ostašova. Letos byla v Dechowě členy spolku předána do péče česká lípa. Strom, který je pro svou vůni, překrásnou korunu a příjemný stín, poskytující ochranu i bezpečí považován za strom národní. Tento dar byl výrazem dlouhodobého přátelství, které se mezi obcí Dechow a spolkem přátel Ostašova prohlubuje a dechowští již hledají vhodné místo, pro její zasazení, které opatří informační cedulkou.

Součástí bohatého programu bylo přijetí zástupců Spolku přátel Ostašova na krajském úřadě členkou rady paní Kerstin Weissovou (Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg). Během setkání s krajskou radní přiblížila předsedkyně Spolku přátel Ostašova Pavla Haidlová a zástupce spolku obce Dechow Udo Wachtel historii vzniku dnes již bezmála pětileté spolupráce.

Zajímavá byla návštěva Wissmarského přístavu, obzvláště působivá pak byla prohlídka rozsáhlého barokního sídla hraběte Jana Kaspara z Bothmeru, které je největším zámkem v této oblasti. Příjemná byla zastávka v přímořském letovisku Boltenhagen. Vzhledem k tomu, že Spolek přátel Ostašova v rámci svých poutních slavností připomíná významnou bitvu Sedmileté války – bitvu v Ostašově, byla pro členy spolku připravena zajímavá a velmi inspirativní prohlídka muzejního komplexu Gadebusch a návštěva bitevního pole z r. 1712 ve Walkenstadtu.

Návštěva Dechowa měla i další cíl, práci na společném projektu na téma „Vystěhovalci a uprchlíci – poučení ze zkušeností pro nové životní šance“. Ostašov i Dechow leží v území, která byla v minulosti součástí válečných střetů a tedy i častých migrací obyvatel. V roce 1945 odešlo z Ostašova (tehdejšího Berzdorfu) do Dechowa 40 rodin (108 lidí). V minulém roce přijala obec Dechow syrské uprchlíky. Společná beseda za účasti uprchlického manželského páru ze Sýrie tak přispěla k obohacení vědomostí všech zúčastněných.

V roce 2018 navštíví ostašovští opět malebnou vesničku Dechow a věří, že zde najdou darovanou lipku již se zapuštěnými kořeny, jako symboliku příběhů, které našli, hledají, ale také vytvářejí.

ZDROJ

—————

Zpět