21.11.2017 17:55

2017 11 27 SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA – stále se tu něco děje

Tříkrálová sbírka, dnes již vyhlášený Ostašovský masopust, poutní slavnosti, ale třeba také Noc kostelů nebo předávání vysvědčení vycházejícím žákům - to jsou akce, které můžete v ostašovském kostele díky aktivitám spolku navštívit v první polovině roku. Členové spolku nezahálí ani o prázdninách. Užívají si společné chvíle v parku při opékání buřtů, na každoročním výletě, během setkání s partnery z německé obce Dechow nebo s občany všech Ostašovů z celé ČR.

V druhé polovině roku můžete navštívit kostel sv. Vojtěcha během tzv. „Dušiček“ a v době Adventu. Vzpomínku na zemřelé letos provázely modlitby a slova útěchy od vojenského kaplana Petra Šabaky. Důstojnost akce podpořily i písně v podání libereckého dětského sboru Severáček, který vedla nedávno oceněná sbormistryně Silvie Pálková, samotný sbor získal v letošním roce také několik významných cen. Kostelík byl plně obsazený a lidé tu kromě poslechu zapalovali svíce pro tichou vzpomínku nebo na podporu svých přání.

V době Adventu vás členové spolku pravidelně zvou do kostela sv. Vojtěcha na tradiční koncerty a výstavu betlémů, odnést si do svých domovů můžete i Betlémské světlo. Mezi účinkujícími ani letos nebude chybět sbor Gospel Generation, který v kostele zpívá pravidelně každý rok, premiéru zde bude mít Kaya a její mystical folk, během poslední adventní neděle si určitě nenechte ujít „Živý betlém“ v podání folklórního souboru Šafrán. Na Štědrý den si přijďte s Ostašováky zazpívat koledy, nezapomeňte však sebou do kostela vzít ochutnávku cukroví. Den po Štědrém dni je v kostele sloužena sváteční mše, Nový rok vítají členové spolku společně se svými přáteli a sousedy v přilehlém parku.

Během roku se Ostašovákům podařilo uskutečnit několik významných projektů. Jedním z nich je „Bitva u Liberce - 260 let“, který byl podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Prostřednictvím výstavy nazvané „Putování dělové koule“, která probíhala nejprve v Ostašově a poté v Žitavě, bylo připomenuto významné výročí bitvy u Liberce, představen byl také příběh dělové koule, která v sedmileté válce nejprve bořila (při vypálení Žitavy) a poté se stala součástí běžného života občanů Ostašova jako část (závaží) hodinového stroje v kostele. Během připomínky výročí bitvy byl ve spolupráci s městem Liberec vedle kostela umístěn památník padlým obětem, který byl slavnostně odhalen při zahájení letošních poutních slavností.  

Další projekt pod názvem „Místo, kde žiju“ se zabýval tvorbou návrhu možného budoucího vzhledu přirozeného centra Ostašova, kam spadá okolí školy, školky, kostel, zastávky MHD a park. Ten vznikl před pěti lety, kdy členové spolku za pomoci svých přátel, sousedů, sponzorů i města zvelebili zarostlý a zpustlý městský pozemek, kam umístili herní prvek pro malé děti a několik laviček. Návrh budoucího vzhledu centra vznikl díky Programu podpory místních iniciativ za účasti veřejnosti a architektonického ateliéru Atakarchitekti a při každém dalším setkání občanů, zástupců školy nebo dalších institucí získával jasnější obrysy. Na základě vzniklých připomínek a návrhů by měl vyhovovat skutečným potřebám obyvatel této části města. Díky podpoře Nadace Globus a města se podařilo do parku umístit dva nové fitness prvky.

Spolek se i nadále snaží získávat finance na potřebné opravy v kostele sv. Vojtěcha, který má v péči od r. 2011. Letos se za podpory města a Nadace OF vybudovalo nové schodiště do sakristie, opravila podlaha a stěny sakristie včetně zabudování nových dveří. Opraveno bylo i schodiště na kúr. Díky Nadaci Preciosa se na oltáři brzy rozsvítí jeho další část. V Ostašově se prostě  stále něco děje…

Pavla HAiDLOVÁ - předsedkyně spolku

—————

Zpět