2014 08 20 Ukliďme svět - Clean Up the World

20.08.2014 11:38
Jde o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek... V ČR akce koordinuje Český svaz ochránců přírody. 
 
Spolek přátel Ostašova se akce účastní již potřetí, jeho členové a občané Ostašova uklízí především prostory podél cest, okolí parku, kostela sv. Vojtěcha, školy, letiště aj. 
 
Na podzim tuto akci budeme pořádat společně se školou. Uvítáme, když se přidáte. Zakončení bývá příjemné - opékání buřtů v parku u kostela! :-) Termín úklidu bude včas oznámen na těchto stránkách v záložce kalendář akcí, na Facebooku a také na našich informačních tabulích.
 
 
 
 
Fotografie najdete v galerii v příslušném roce a datu.