11.08.2015 16:29

2015 08 11 Výlet - pevnost Terezín a Svojkov

V sobotu 8. srpna jsme se vydali na tradiční "spolkařský" výlet. Cílem výpravy byla pevnost Terezín, Modlivý důl a Svojkovské dřevosochání. 

K prohlídce pevnosti v Terezíně jsme byli pozváni vojenskou jednotkou zv. "Sappeur Corps". Jde o partu nadšenců, kteří se zabývají rekonstrukcí historických bitev, především Sedmileté války. Zároveň jde o jedny z aktérů ukázky Bitvy u Liberce, jež je jednou z hlavních programů našich Ostašovských poutních slavností . Podobně jako my se staráme o kostel sv. Vojtěcha, starají se "Sapéři" z Terezína o pevnost. Postupně budují zázemí, zprostředkovávají výklad o historii pevnosti a nově také prohlídky podzemí, ukázku běžného života vojáků v pevnosti, dobových uniforem, zbraní apod. Pokud jste tam ještě nebyli, vřele doporučujeme!

Po prohlídce muzea a pevnosti se pokračovalo směrem na  Svojkov. Zastavili jsme u červeného rybníka, kde "proběhla "osvěžující koupel", čelili jsme totiž jednomu z nejteplejších dní tohoto léta. Pokračovali jsme procházkou do Modlivého dolu, ve kterém každoročně zapalujeme svíčku v místní kapličce vytesané do pískovcové skály. Výlet jsme zakončili ve svojskovském parku a za poslechu COMANY 63 obdivovali výrobky z dřevosochání.   

Fotografie najdete v galerii v příslušném roce a datu.

—————

Zpět