11.04.2024 11:40

Založení Osadního výboru Ostašov a Horní Suchá se odkládá...

Protože se s naší žádostí o založení OV Ostašov a Horní Suchá stále nic nědělo, zjišťovali jsme situaci a dostali tuto odpověď:

 

k Vašemu dotazu v souladu s usnesením níže uvádím:

vedení města připravuje a zpracovává metodickou příručku pro zřízení a fungování osadních výborů, která bude pro nové návrhy závazná. Nyní tedy rada města nové návrhy bere na vědomí a zřízení nových osadních výborů bude Zastupitelstvo město Liberec projednávat až po dopracování finální verze metodiky.

Ke zpracování Metodické příručky pro zřízení a fungování osadních výborů a ke Statutu osadních výborů byla ustanovena pracovní skupina. Její členové a vedení města se scházejí, pracují nejen na metodice a statutu, ale i na možných principech spolupráce s městskými částmi, hledají inspiraci také u jiných měst, avšak finální podoba dokumentů ještě není připravena k projednání v orgánech města.

Doporučuji Vám sledovat sekci osadních výborů Osadní výbory - Statutární město Liberec na webu města, kde bude finální verze Příručky pro fungování osadních výborů zveřejněna.

 

Myslíme si, že by to neměl být důvod pro odložení kroků vedoucích k založení OV, proto budeme dále zjišťovat dění ohledně zakládání nových OV ve městě Liberec..

—————

Zpět