02.11.2016 13:49

2016 11 02 Ztišení, setkání a vzpomínka na zemřelé, svátek nazývaný „Dušičky“

O Dušičkách se většinou scházejí doma nebo na hřbitovech celé rodiny a vzpomínají na své zemřelé. Jde o příležitost připomenout si své kořeny, rodinnou historii nebo vyprávět rodinné příběhy. Dušičky v západním světě jsou známé jako Halloween (All Hallows Evening = večer všech svatých). Ten se spíš podobá našemu svátku Tří králů, kdy děti chodí po vsi koledovat. Je zvykem prostírat u večeře i pro zesnulé příbuzné nebo vystavovat za oknem zapálenou svíčku, třeba  ve vyřezané řepě, která měla bloudícím duším mrtvých posvítit na cestu. Lidé se převlékali do starých cárů a malovali si obličeje, aby se uchránili před zlými duchy. V Mexiku lidé nosí pro změnu na hroby dárky.

Svátky Dušiček souvisí s rituály, které odpradávna znamenaly určitou symboliku a měly pevné místo v životě lidí. V křesťanských zemích se slaví od 10. století, kdy se stejně jako v případě jiných svátků, navázalo na pohanské rituály. V tomto případě keltské oslavy roku zvané  Samhain (původně „sam-fuin” – což znamenalo konec léta nebo také listopad), který byl vnímán jako doba, kdy se stírá hranice mezi obdobím léta (živým) a zimou (mrtvým). Tradice zapalovat svíčky pochází od Keltů i Slovanů. Ti věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými duchy. Zapálení svíčky za blízkou osobu dnes symbolizuje víru ve věčný život a zároveň evokuje vzpomínku na někoho, kdo v nás zanechal své stopy... 

Vzpomenout na své blízké můžete dnes 2. 11. od 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha během ekumenické modlitby za zemřelé – viz. pozvánka ZDE.

P. Haidlová

—————

Zpět