2012 09 06 SCHŮZE a sušení křížal

2012 09 06 SCHŮZE a sušení křížal

foto: Ladislav Haidl - NEVEŘEJNÉ