2014 11 15 Věra Poláchová Kavanová, Markéta Doubravská a vitrážoví andělé Marcely Jurákové