2016 04 23 Ostašovské poutní slavnosti s připomínkou bitvy v Ostašově

2016 04 23 Ostašovské poutní slavnosti s připomínkou bitvy v Ostašově