2013 02 04 Výstava ANNOLK Knihovna Liberec

foto P. Haidlová - VEŘEJNÉ

Účast na společné realizaci kampaně „ Týdny pro neziskový sektor“ v Libereckém kraji, jejímž cílem je prezentace všech forem a aktivit neziskových organizací a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Tematické zaměření Týdnů vychází z tématu roku 2013, který Evropská unie vyhlásila „Evropským rokem občanů (a aktivního občanství)“.